Beveiligen

Alles weergeven Alles verbergen

Gevaarlijke locatie

De gevaarlijke locatie bevindt zich direct in een machine. Als een persoon zeer dicht bij de machine werkt en met zijn ledematen in de machine kan komen, moet er beveiliging worden geïnstalleerd. Veiligheidslichtgordijnen en betrouwbare camerasystemen beschermen handen en vingers.

Alles weergeven Alles verbergen

Toegang

Opto-elektronische beveiligingssystemen bewaken de toegang tot een gevarenzone. De werknemer voert wel regelmatig taken aan/met de machine uit, maar niet zeer frequent. Bij toegangsbeveiliging van automatische materiaaltransportsystemen heeft de betrouwbare scheiding tussen mens en materiaal de hoogste prioriteit. Materiaal moet passeren, zonder dat de installatie stil gaat staan. Zodra een persoon echter de zone betreedt, moet de beweging waar een gevaar van uitgaat, zeker worden gestaakt.

Alles weergeven Alles verbergen

Gevarenzone

De gevarenzone is elk gebied in of om een machine waarin een persoon letsel kan oplopen of waar zijn gezondheid op een andere wijze in gevaar kan komen. Het gevaar is of permanent aanwezig of het kan onverwacht optreden.

Alles weergeven Alles verbergen

Gebouwen en onroerende goederen

Bij de beveiliging van openbare gebouwen, industriële gebouwen, particuliere huizen en andere onroerende goederen zijn elektronische bewakingssystemen zeer zinvol. Zij vormen de perfecte aanvulling op bestaande veiligheid zoals bewakingspersoneel of bouwkundige aanpassingen. De sensoren beschermen tegen vandalisme, diefstal en inbraak en uitbraak. De gestapelde beveiliging van buiten naar binnen garandeert een vroegtijdige activering van het alarm. Daardoor heeft het bewakingspersoneel meer tijd voor interventie. SICK levert voor de objectbeveiliging zeer diverse, effectieve oplossingen.

Alles weergeven Alles verbergen

Machine

Producten voor beveiliging van machines treft u aan in de volgende toepassingen.

Alles weergeven Alles verbergen

Waardevolle objecten

Hoogwaardige goederen lopen groot risico dat ze gestolen worden. Daarom zorgen laserdetectoren en andere sensoren van SICK voor een betrouwbare bewaking van de waardevolle objecten.

Alles weergeven Alles verbergen

Deuren en luiken

Deuren, poorten en luiken van afschermingen worden voor veiligheidsfunctie vergrendeld. Veiligheidsafsluitingen zorgen voor een temporele blokkade van de toegang. Maar ook securitysystemen bewaken deuren, poorten en dakramen.

Alles weergeven Alles verbergen

Positie

Machineposities, machine-eindposities en posities van machine-onderdelen worden betrouwbaar bewaakt.

Alles weergeven Alles verbergen

Beweging

Stilstand, snelheid en bewegingsrichting van machines en installaties worden betrouwbaar bewaakt.