Minder uitstoot door gevoelige bewaking van filters

Met de Dusthunter SP30 van SICK slaagt MGG Netherlands erin om zeer precies de hoeveelheid stof te meten die in de schoorsteen wordt uitgestoten. Daardoor kan het bedrijf niet alleen aantonen dat de emissienormen gehaald worden. Het garanderen van schone lucht is ook essentieel in het streven naar een goede verstandhouding met de omwonenden.

MGG staat voor Metaalgieterij Giesen – een gerenommeerde specialist in aluminium zandgieten. Het bedrijf in Tegelen werd kort na de tweede wereldoorlog opgericht om oorlogsmaterieel om te smelten. Nadien specialiseerde men zich in het gieten van hoogwaardige componenten in aluminium. Zowat de helft van de productie komt vandaag terecht in de automobielindustrie. Andere componenten die in Tegelen gemaakt worden zijn onderdelen voor warmtewisselaars, kranen en tal van andere industrieel materieel.

“We maken series van 100 tot 100.000 stuks per jaar”, zegt Willem van Roij, process engineer bij MGG. “Het gieten in zand is een complex proces dat start bij de zandvoorbereiding waar het zand op de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad gebracht wordt. Vervolgens worden in de vormlijnen de modellen in zand gemaakt en worden ook de kernen in de mallen geplaatst. Na het gieten worden de werkstukken uitgebroken waarbij het overtollige zand verwijderd wordt in een straalinstallatie.”

 

Concentraties tot 1 mg/m3

Het spreekt voor zich dat heel wat van deze productiestappen flink wat zandstof genereren. Met afzuiginstallaties wordt dat stof opgevangen, waarna de lucht gefilterd wordt. Een stofmeter in de schouw controleert of de uitgestoten lucht voldoet aan de normen.

MGG heeft doorheen de productie meerdere installaties met filters en stofmeting. Een daarvan werd recent uitgerust met een nieuwe stofmeter met het strooilicht-meetprincipe: de Dusthunter SP30 van SICK. Dat maakt een interessante vergelijking mogelijk met de transmissiestofmeters, eveneens van SICK, die op de andere schouwen geïnstalleerd zijn.

Stofmeter met het strooilicht-meetprincipe kunnen veel lagere concentraties meten – tot 1 mg/m3. Voor de milieuregels mag de concentratie in de uitstoot niet hoger zijn dan 5 mg/m3. Het is pas vanaf 25 tot 30 mg/m3 dat stof in de lucht zichtbaar is voor het menselijk oog.

 

Eenvoudige sensoropstelling

“Bij een transmissiemeting wordt een lichtstraal uitgezonden naar een reflector aan de overkant. De sensor meet de absorptie van het licht, die door het stof veroorzaakt wordt”, zegt John Snakenburg, account manager process automation bij SICK. “Bij het strooilicht-meetprincipe daarentegen wordt de reflectie gemeten die door het stof veroorzaakt wordt. De sensor kijkt er onder een hoek naar de lichtstraal en meet de hoeveelheid licht die door het stof verstrooid wordt. Die meting is veel gevoeliger dan een transmissiemeting.”

Een van de voordelen van het strooilicht-meetprincipe is dat de sensoropstelling eenvoudiger wordt. Bij een transmissiemeting wordt typisch een lichtstraal gebruikt over de hele diameter van een schouw. Dat betekent dat men aan een kant een sensor plaatst met aan de overkant een reflector. Omdat het strooilicht-meetprincipe zoveel gevoeliger is, volstaat een lichtstraal over een kortere afstand, die volledig vervat zit in de probe van de sensor.

Een nieuwigheid van de Dusthunter SP30 is dat optioneel ook de spoelluchteenheid geïntegreerd kan worden in het apparaat. Die blaast regelmatig schone lucht over de lens van de sensor zodat zich daarop geen stof kan afzetten. Functies voor zelfbewaking zorgen dat de nood aan onderhoud aan de sensor tot een minimum beperkt kan worden.

 

Preventief storingen opmerken

“We leggen voor onszelf de lat steeds hoger om de uitstoot te bewaken”, zegt Willem van Roij. “De gevoeligheid van de Dusthunter SP30 stelt ons in staat om fouten in de filter direct op te merken en snel in te grijpen. De uitgang van de sensor is ook aangesloten op de brandmelder. Het mengsel van aluminium en straalstof houdt een zeker brandrisico in. Daarom zitten er kleppen op de in- en uitlaat van de filter waarmee de installatie stilgelegd kan worden. Dat gaat automatisch als de temperatuur stijgt, en nu dus ook wanneer de Dusthunter een te hoge concentratie meet. De sensor fungeert daarmee eveneens als rookmelder, maar hij kan ook preventief optreden door storingen op te merken nog voor het misloopt.”

De goede werking van de Dusthunter SP30 en de eenvoudige installatie werden door MGG positief beoordeeld. Bedoeling is later ook voor andere stofmetingen over te stappen op het strooilicht-meetprincipe.