Emissiebewaking

Voor duurzame milieubescherming

Milieubescherming vereist een precieze registratie van stof- en deeltjesemissies. Omdat stofdeeltjes aanzienlijke gevolgen hebben voor mens en natuur. Als een van de toonaangevend fabrikanten van innovatieve stofmeters levert SICK een waardevolle bijdrage aan de bescherming van het milieu.

meer

Strooilicht-meettechniek

Betrouwbare registratie van lage stofconcentraties

Dit meetprincipe is gebaseerd op de lichtstrooiing op stofdeeltjes en maakt het mogelijk zelfs zeer lage stofconcentraties te meten.

meer

Transmissie-meettechniek

Houdt ook bij hoge stofconcentraties het perspectief

Transmissie stofmeters stralen compleet dóór gaskanalen. De meting is gebaseerd op de afzwakking van het licht als maatstaf voor de stofconcentratie in het gaskanaal.

meer

Stofmeters van SICK

Uitstekende meettechniek voor uw toepassingen

Op het gebied van stofmeting speelt SICK zijn troeven uit – met zijn uitgebreide productportfolio, beproefde meettechnieken en decennialange ervaring door vele duizenden installaties van stofmeetapparatuur bij de klanten.

meer
Emissiebewaking
Strooilicht-meettechniek
Transmissie-meettechniek
Stofmeters van SICK

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies

Filteren op:

Resultaat: 9

Resultaat 1 - 8 van 9

Betrouwbare stofmeting in vochtige gassen
 • Voor zeer kleine tot middelgrote stofconcentraties
 • Onttrekking en terugvoer van het gas gecombineerd in één sonde
 • Controle op verontreiniging
 • Automatische controle nul- en referentiepunt
 • Eenvoudig parametrisering en comfortabele bediening via extra remote-display (optioneel)
 • Geïntegreerde systeemcontrole voor vroegtijdige onderhoudsindicatie
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Intelligent meten. Kosten verlagen.
 • Onafhankelijk meetinstrument – met of zonder controller MCU
 • Automatische bewaking van nul- en referentiepunt
 • Geïntegreerde spoelluchteenheid als optie
 • Installatie vanaf één kanaalzijde
 • Robuuste en compacte opbouw
 • Geen bewegende onderdelen in het kanaal
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Op geschiktheid geteste transmissiemeter met zelfuitlijning
 • Geïntegreerde controle op verontreiniging voor zend-/ontvangsteenheid en reflectoreenheid
 • Automatische zelfuitlijning van de optische componenten
 • Automatische controle nul- en referentiepunt
 • Voor gemiddelde tot hoge stofconcentraties
 • Voor kleine tot grote meetafstanden
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Op geschiktheid geteste transmissiemeter voor emissiecontrole
 • Voor gemiddelde tot hoge stofconcentraties
 • Geïntegreerde controle op verontreiniging
 • Automatische controle nul- en referentiepunt
 • Voor kleine tot grote meetafstanden
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De lansuitvoering met strooilichtmeting voorwaarts
 • Montage aan één kant
 • Voor zeer kleine tot gemiddeld grote stofconcentraties
 • Automatische controle nul- en referentiepunt
 • Controle op verontreiniging
 • Hastelloy-meetlans voor corrosieve gassen verkrijgbaar
 • Voor kleine tot gemiddeld grote kanaaldiameters
 • Apparaatuitvoering voor Ex-zone 2/22 of 1/21
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Continue meting van kleine en middelgrote stofconcentraties
 • Voor kleine tot gemiddelde stofconcentraties
 • Eenvoudige montage aan één kant
 • Automatische controle nul- en referentiepunt
 • Voor middelgrote tot grote kanaaldiameters
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Op geschiktheid geteste stofmeter met strooilichtmeting achterwaarts
 • Voor zeer kleine tot gemiddeld grote stofconcentraties
 • Montage aan één kant
 • Controle op verontreiniging
 • Automatische controle nul- en referentiepunt
 • Automatische compensatie van de achtergrondstraling, zodat er geen lichtabsorber vereist is
 • Voor middelgrote tot grote kanaaldiameters
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Transmissiemeter voor controle van stofconcentraties
 • Voor gemiddelde tot hoge stofconcentraties
 • Automatische controle nul- en referentiepunt
 • Voor kleine tot gemiddelde meetafstanden
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 8 van 9

In één oogopslag

Bewaking van deeltjes in emissies en ruimtelucht

Duurzame milieubescherming vereist de registratie en precieze meting van stof- en deeltjesemissies. Want stofdeeltjes, vooral uit industriële installaties, hebben aanzienlijke gevolgen voor mens en natuur. Ook de bewaking van deeltjes in de ruimtelucht wordt steeds belangrijker. Met het uitgebreid productportfolio voor kleine tot grote meetbereiken en diameters van gaskanalen biedt SICK zelfs voor moeilijke meettaken, zoals stofmeting in natte gassen, geschikte oplossingen. Natuurlijk zijn er ook geschikte apparaten met automatische controle van nul- en referentiepunt beschikbaar. Bij sommige apparaten completeren optioneel te selecteren functies zoals verontreinigingscontrole of automatische zelfuitlijning de uitstekend eigenschappen van de stofmeters van SICK.

Meting van stof

Deeltjeseigenschappen Stof is een verzamelbegrip voor partikel- of vezelachtige deeltjes. De stofsamenstelling kan relatief uniform zijn zoals bij steenkoolgruis of zeer heterogeen zoals bij huisstof. Dat is een mengsel van het meest uiteenlopende materialen: huidschilfers, haren, vezels, pluizen, steenkorreltjes en veel meer. Stofdeeltjes onderscheiden zich daarom sterk in maat, vorm, kleur, materiaal, dichtheid en specifieke eigenschappen, zoals schurend of kleverig.
Invloed van deeltjeseigenschappen op de meting

Voor een betrouwbare en precieze meting van stof- en deeltjesconcentraties, moet rekening worden gehouden met talrijke randvoorwaarden, bijv. een geschikt meetpunt. Dat is belangrijk, om representatieve resultaten te verkrijgen. Er moet ook rekening worden gehouden met gassnelheden en stromingsomstandigheden. Bij de keuze van het geschikte meetprincipe spelen de eigenschappen van de deeltjes, hun concentratie en de gasvochtigheid een belangrijke rol. En tenslotte moet met de proces- en omgevingscondities rekening worden gehouden: Is het meetmedium corrosief? Bij welke temperaturen vindt de meting plaats? Welke deeltjes overheersen er in het proces? Deze en overige criteria vragen jarenlange ervaring bij de keuze voor de correct meettechniek.

Strooilicht en transmissie

Afhankelijk van de randvoorwaarden is strooilicht- of transmissiemeting meer geschikt voor de registratie van stofconcentraties. Bij het principe van transmissiemeting geschiedt de meting op basis van de afzwakking van een lichtstraal door de lichtabsorptie van de deeltjes (1). Bij het principe van strooilichtmeting zijn er twee mogelijkheden: Bij de achterwaartse verstrooiing wordt het door de deeltjes gereflecteerde licht (2) gemeten. Bij de voorwaartse verstrooiing dient het ingestraalde licht door breking (3) of diffractie (4) in de voorwaartse richting (5) de verstrooide straling als meetgrootte. SICK biedt bij zijn stofmeters al deze meetprincipes aan, om afhankelijk van de meettaak aan de verschillende vereisten optimaal te kunnen voldoen.

SICK heeft de juiste oplossing voor uw stofmeting

Strooilichtmeting

De juiste keuze bij kleine stofconcentraties – strooilichtmeting van SICK

Bij strooilichtmeting wordt het ingestraalde licht door de deeltjes in het gasmengsel verstrooid en door een gevoelige ontvanger gedetecteerd. Het strooilichtprincipe is vanwege zijn hoge gevoeligheid bijzonder geschikt voor lage stofconcentraties – ook lager dan 1 mg/m³. Afhankelijk van systeemspecifieke eisen en deeltjeseigenschappen wordt daarbij voorwaartse of achterwaartse verstrooiing toegepast. Beide meetprincipes leveren stabiele en reproduceerbare meetresultaten, onafhankelijk van de gassnelheid, vochtigheid of lading van de stofdeeltjes. Als een van de toonaangevend fabrikanten van stofmeters biedt SICK beide meetapparaten met achterwaartse verstrooiing als ook met voorwaartse verstrooiing.
Lichtstrooiing op deeltjes

Een zender straalt licht in het meetkanaal uit, dat door de deeltjes in het gasmengsel verstrooid en door een gevoelige ontvanger gedetecteerd wordt. Het gebied waar de zendbundel en het gezichtsveld van de ontvanger elkaar overlappen, bepaalt het meetvolume in het gaskanaal. De gemeten intensiteit van het strooilicht is evenredig aan de stofconcentratie en niet afhankelijk van het meettraject. De intensiteit van het strooilicht hangt niet alleen af van het aantal en de maat van de deeltjes maar ook van hun optische eigenschappen. Voor een exacte meting van de stofconcentratie moet het meetsysteem daarom worden gekalibreerd.

Voordelen van voorwaartse verstrooiing en achterwaartse verstrooiing

Bij het meetprincipe van de achterwaartse verstrooiing wordt licht in het meetkanaal gestraald en de door deeltjes gereflecteerde straling gemeten. Het is geschikt voor grotere gaskanalen en levert ook bij niet homogene stofverdelingen representatieve meetresultaten. Achtergrondonderdrukking elimineert storende strooilicht uit andere bronnen.

Bij de voorwaartse verstrooiing meet de stofmeter de lichtstrooiing op de deeltjes in de richting van uitstrooiing van de meetlichtbundel. De meting geschiedt in de spleet van een meetlans in het gaskanaal. Door het kleinere meetvolume is dit meetprincipe ook voor diameters van gaskanalen van minder dan 0,5 m geschikt.

Beide methoden zijn geschikt voor lage tot zeer lage stofconcentraties. Bijkomend voordeel: De apparaten hoeven slecht aan één zijde van het gaskanaal te worden gemonteerd.

Meting in vochtige gassen Voor de precieze stofmeting in vochtige gassen moeten de in het gas aanwezige deeltjes gedroogd worden, omdat water aan de stofdeeltjes de meting negatief beïnvloedt. Via een bemonsteringssonde neemt het apparaat een deel van de gasstroom uit het gaskanaal. Daarom is de meting van de gassnelheid in het gaskanaal niet afhankelijk. Eerste droogt een thermocycloon de in het gas aanwezige deeltjes. Daarna wordt de stofconcentratie gemeten. Hier komt de voorwaartse verstrooiing tot inzet, aangezien daarvoor slechts een klein meetvolume nodig is. Het transport van het deel van de gasstroom vindt plaats zonder bewegende delen via een ejector. De meting is daarom bijzonder onderhoudsarm. Bij zoutoplossingen in gas, zoals bijv. in de meststoffenindustrie, vermindert een optionele terugspoeling de onderhoudsinspanning nog eens extra.

Transmissiemeting

Betrouwbare meting bij hoge stofconcentraties en niet homogene media – transmissie-meettechniek van SICK

Transmissie-meettechniek detecteert de afzwakking van licht door stofdeeltjes. Transmissie stofmeters zijn geschikt voor gemiddelde tot hoge stofconcentraties en grote diameters van gaskanalen. Toepassingsgebieden zijn de emissie- en procesbewaking en de bewaking van ruimtelucht. De meetapparaten meten over de gehele diameter van het gaskanaal, zodat de niet-homogeniteiten in de deeltjesverdeling deels worden gecompenseerd. Dit resulteert in een zeer representatief meetresultaat. De apparaten steken niet uit in het gaskanaal en komen dus niet in direct contact met agressieve procesgassen. Een optionele vervuilingscorrectie compenseert de geleidelijke vervuiling van de optische grensvlakken. De meetresultaten kunnen als stofconcentratie of in transmissie, extinctie en opaciteit worden uitgegeven.

Meetprincipe transmissie

De transmissiemeting doorstraalt het mengsel van gas en deeltjes met licht, waarvan de intensiteit door de deeltjes verzwakt wordt. Hoe meer deeltjes zich in de lichtstraal bevinden, des te sterker de lichtverzwakking. Het meetapparaat vergelijkt de intensiteit van het ontvangen verzwakte licht met die van het uitgestraalde niet verzwakte licht. Daaruit berekent het apparaat de transmissie en de extinctie. De extinctie is evenredig aan de stofconcentratie. Bij de transmissies-meetapparaten van SICK wordt het licht van de zender door een reflector ertegenover teruggekaatst op een zeer gevoelige ontvanger. Hierdoor worden het meettraject en de gevoeligheid van het meetapparaat verdubbeld.

Invloed van de deeltjeseigenschappen

In vergelijking met de strooilichtmeting hebben de deeltjeseigenschappen een kleinere invloed op de transmissiemeting. De deeltjesgrootte heeft echter een aanzienlijke invloed. Daarom vereist deze meting kalibratie, om exacte resultaten te kunnen leveren. De bij de transmissiemeting van SICK gebruikte Cross-Duct-oplossing compenseert problemen door niet homogene deeltjesverdelingen in het gaskanaal, aangezien de meetbundel door het hele gaskanaal loopt. SICK grijpt hierbij bij het ontwerp van zijn meetapparaten terug op zijn grote toepassingskennis en jarenlange ervaring.

Diameter van het gaskanaal

SICK biedt meettechniek voor alle gangbare diameters van gaskanalen: van kleine gaskanalen met 0,5 m diameter tot grote gaskanalen met 50 m diameter. Vooral bij grote gaskanalen leiden winddruk van opzij of temperatuurverschillen gemakkelijk tot vervorming van het gaskanaal. Om hierdoor veroorzaakte verdraaiingen van de optische as van het apparaat te voorkomen, bewaakt de optionele apparaatfunctie ‘Automatisch zelfuitlijning’ de oriëntatie tussen de optische modules en corrigeert een afdwaling van de meetbundel. Geschikte montageflenzen zijn als accessoires beschikbaar voor de meest verschillende gaskanaalmaterialen en wanddiktes.

Stofmeters van SICK

Ideale oplossingen voor uw meettaak

Voor de succesvolle realisatie van een meettaak moet naast de keuze voor de best beschikbare meettechniek met een hele reeks aan invloeden en vereisten rekening worden gehouden. Hoe nauwkeuriger en meer gedetailleerd de vereisten bekend en gedefinieerd zijn, des te betrouwbaarder en voordeliger moet de meettaak worden gerealiseerd. Dit geldt voor de gehele bedrijfsduur en niet alleen voor de aanschaf van de meettechniek. SICK speelt juist hier zijn troef uit: met zijn alomvattend productportfolio, beproefde meettechnieken en decennialange ervaring door vele duizenden installaties.

Diameter van het gaskanaal De diameter van het gaskanaal waarin gemeten wordt, is een belangrijk criterium voor de keuze van de juiste meetapparaten. Grote tot zeer grote gaskanalen vereisen meetapparaten die in een groter ruimtevolume meten, zodat de meting zo representatief mogelijk is. Hiervoor zijn bijv. apparaten uit de productfamilie DUSTHUNTER SB of – bij zeer hoge stofconcentraties – Cross-Duct-versies uit de productfamilie DUSTHUNTER T geschikt. Bij kleine diameters van gaskanalen is een beperkt meetvolume voldoende. Hiervoor zijn meetlansen van het type DUSTHUNTER SP geschikt.
Procestemperatuur Bij hogere temperaturen zijn meetapparaten gewenst die niet in het gaskanaal uitsteken, te weten de versies DUSTHUNTER SB met achterwaartse verstrooiing of de transmissie-meetapparaten uit de productfamilie DUSTHUNTER T. Bij lagere temperaturen zijn de meetlans-uitvoeringen DUSTHUNTER SP geschikt. Als er onderschrijdingen van het dauwpunt en dus vochtige omstandigheden in het gaskanaal optreden, is de extractief metende stofmeter FWE200DH de juiste keuze.
Meetmedium Bij agressieve meetmedia zijn vooral de contactloos metende strooilicht-meetapparaten uit de productfamilie DUSTHUNTER SB of de Cross-Duct-meetapparaten uit de productfamilie DUSTHUNTER T geschikt. DUSTHUNTER T is ook voor niet homogene meetmedia ideaal, omdat ze in een relatief groot volume meten en dus representatieve resultaten leveren. Bij vochtige gassen wordt de extractief metende FWE200DH gebruikt en bij niet problematische meetmedia de versies met meetlans: DUSTHUNTER SP100 of DUSTHUNTER SP30.
Stofconcentratie Voor de meting van lagere stofconcentraties tot circa 200 mg/m³ zijn de strooilicht stofmeters uit de productfamilies DUSTHUNTER SB en DUSTHUNTER SP precies goed. Bij concentraties daarboven, tot circa 10.000 mg/m³ zijn DUSTHUNTER T transmissie-meetapparaten de betere keuze. Varieert de stofconcentratie tussen lage en hoge waarden, bijv. bij wisselende brandstoffen dan wordt de stofmeter DUSTHUNTER C200 gebruikt. Deze combineert transmissie- en strooilichtmeting in één apparaat.
Controlefuncties Alle Stofmeters van SICK zijn standaard met een automatische controle van nul- en referentiepunt (controlecyclus) uitgerust, zoals bijv. door EN 14181 vereist. Bij de apparaten vanaf het middenprijssegment is een verontreinigingscontrole voor de bewaking van de optische grensvlakken geïntegreerd. De apparaten met achterwaartse verstrooiing – DUSTHUNTER SB50 en DUSTHUNTER SB100 - bezitten daarnaast over een automatische achtergrondonderdrukking. De transmissie stofmeters DUSTHUNTER T100 en DUSTHUNTER T200 scoren met een geïntegreerd zelfuitlijning van de optische elementen.
Conformiteit

Stof in de lucht is een schadelijke stof. Daarom moeten exploitanten van installaties die stof uitstoten de stofemissies verminderen - voor een schonere toekomst. De bewaking van stofemissies van dergelijke installaties is in vele landen wettelijk geregeld en vereist dienovereenkomstig goedgekeurde meettechniek. SICK levert daarom op geschiktheid geteste stofmeters, die voldoen aan de gangbare normen en voorschriften: bijv. EN 15267, EN 15859, MCERTS evenals normen van de Amerikaanse USA EPA en de Russische GOST.

Voor de toepassing in explosiegevaarlijke zones zijn op geschiktheid geteste Ex-uitvoeringen volgens 2014/34 / EU (ATEX) beschikbaar.

SICK biedt voor bijna alle vereisten de passende meettechniek.

Downloads