Digital Services for Integration
Monitoring Box

Analytisch verwerken van toestands- en toepassingsgegevens

Uw voordelen

 • Op elk moment transparante inzichten in de productiviteit en beschikbaarheid van apparaten en installaties
 • Intelligente voorspellingen op basis van applicatie- of sensorspecifieke analyses
 • Geoptimaliseerd aanpassen van bedrijfsparameters en toepassingsinstellingen
 • Snel en op behoeften gebaseerd handelen dankzij door de gebruiker gedefinieerde meldingen
 • Eenvoudige en snelle inbedrijfname zonder programmeerkennis
 • Veilig(e) gebruik en overdracht van de gegevens

Overzicht

Analytisch verwerken van toestands- en toepassingsgegevens

De Monitoring Box van SICK is een digitale oplossing voor de doorlopende bewaking van de apparaat- en installatiestatus, alsmede de toepassing zelf. De combinatie van historische en realtime gegevens maakt transparante inzichten in grenswaarde-overschrijdingen toestandsveranderingen mogelijk. Uit de geanalyseerde gegevens ontstaan diagnoses, statistieken en prognoses, die een voorspellend en op behoeften gebaseerd onderhoud mogelijk maken. Bovendien kunnen apparaten en installaties in het hoge vermogensbereik worden gebruikt en grondstoffen efficiënt worden ingezet. Als slimme uitbreiding op bestaande productoplossingen van SICK, verhoogt de Monitoring Box gericht de productiviteit van industriële toepassingen.

In één oogopslag
 • Vooraf gedefinieerde gegevensmodellen en gegevensverwerking
 • Browser gebaseerd dashboard voor gegevensvisualisatie
 • Realtime alarmering en logboek met gebeurtenisprotocollering
 • Plug-and-play-inbedrijfname
 • Gegevensback-up via SICK-cloud- of On-Premise-oplossing

Voordelen

Transparantie over toestand, beschikbaarheid en vermogen van apparaten machines

De monitoring box biedt naast Condition Monitoring de mogelijkheid, toestands- en toepassingsgegevens analytisch te evalueren. Basis vormen intelligente gegevensmodellen, die individueel worden uitgelijnd voor de aan te sluiten sensoren, analysatoren en systemen alsmede machines. Naast een plug-and-play-inbedrijfname bestaat het voordeel, dat de gegevens eenvoudig en omvattend kunnen worden gebruikt.

Naast de eenvoudige integratie biedt de Monitoring Box extra features, die de digitale service bijzonder gebruiksvriendelijk maken.

Comfortabele toegang tot gegevens en intuïtieve bediening

Internationale standards

De digitale service is in 18 talen beschikbaar. Daarnaast hebt u de keuze tussen een metrisch en een imperiaal eenhedensysteem.

Gebeurtenissen in de kalender filteren De weergave van de historische gegevens voor een bepaalde periode kan niet worden gestuurd via het kalenderaanzicht. Het tijdvenster is daarbij vrij te kiezen.
Pan/zoom-functie en csv-export In de tijdbalk kunnen concrete uittreksels van de ruwe gegevens vrij worden gekozen en weergegeven. Bovendien hebt u de mogelijkheid, de ruwe gegevens in het csv-formaat te exporteren.

Verwerking van toestands- en toepassingsgegevens

De voorgedefinieerde apparaten- en toepassingsgegevens worden veilig geregistreerd en gearchiveerd. Daarmee is naast realtime-waarden historische informatie ter beschikking – bijvoorbeeld in de vorm van ruwe gegevens, verlopen of geaggregeerde waarden.
In de frontend worden de apparaatstatus en de bedrijfsgegevens overzichtelijk weergegeven in de vorm van widgets. Eigenaardigheden of afwijkingen kunnen snel worden geïdentificeerd. Per machine of productie/locatie zijn nieuw berekende karakteristieken voor het beoordelen van het vermogen ter beschikking.
Worden gedefinieerde grenswaarden over- of onderschreden of treden toestandsveranderingen op, kunnen door de gebruiker gedefinieerde waarschuwingen worden gedefinieerd, bijvoorbeeld de actieve melding via e-mail. Voor een transparant overzicht zijn alle gebeurtenissen in het logboek geprotocolleerd.

Naadloos bewaken en evalueren van apparaten- en machinegebeurtenissen op elk moment.

Flexibel en toekomstbestendig opgesteld

De basis voor de Monitoring Box vormen intelligente algoritmen op een IIoT-platform met backend voor het verwerken en opslaan van gegevens. Bovendien is er een frontend voor het visualiseren van de gegevens. De digitale service is actueel ter beschikking voor een selectie aan sensorsystemen. SICK ondersteunt u bij het implementeren van uw individuele vereisten en complete oplossingen met een holistisch concept voor uw industrie-4.0-oplossing.

De Monitoring Box is gebaseerd op een container gebaseerde microservice-architectuur. De aggregatie, evaluatie en opslag van de gegevens vinden in de backend in de SICK-cloud of een virtuele machine resp. een industriële PC bij de gebruiker plaats. De visualisatie van de gegevens vindt plaats in de frontend (browser).

Gegevensopslag conform uw behoeften

SICK-cloud (off-premise) Bij de cloud-variant draait de applicatiesoftware in een SICK-cloud. De runtime-omgeving is uiterst beschikbaar, schaalbaar en wordt permanent uitgerust met de nieuwste updates en releases. Zodra u het contract succesvol hebt afgesloten meldt u zich aan op smartservice.sick.com met uw SICK-ID.
Virtuele machine of industriële PC (on-premise) De lokale variant draait direct bij de gebruiker en wordt door SICK geconfigureerd en in bedrijf genomen. Veiligheids en feature-updates worden overeenkomstig de overeengekomen voorwaarden remote geïnstalleerd. De toegang door de gebruiker vindt plaats via een gekapselde interface met rollengebaseerde toegangscontrole.

Componenten van de Monitoring Box

Als basisvoorwaarde voor het bewaken van apparaten en installaties is een op de toepassing toegesneden database nodig. Deze levert de applicatiesoftware, waarvan de voorgeconfigureerde datamodellen en algoritmen het mogelijk maken, de gegevens toepassingsgerelateerd te verwerken.
Voor het opslaan en visualiseren van gegevens biedt SICK een cloud en een lokale optie. Het ontwerp is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de gebruikers. Verplicht is daarbij een overeenkomstige runtime-omgeving (Linux-VM / Kubernetes-Cluster). Ter beschikking is ook een API-interface voor het individuele gebruik van de gegevens.

Maximale controle over de datastroom bij gelijktijdige minimale inspanning voor de verzorging verzekeren.

Grondstoffen efficiënt inzetten

Op basis van de diagnoses, statistieken en voorspellingen, die met de digitale service worden aangemaakt, kunnen op basis van gebeurtenissen aanbevelingen voor actie voor het onderhoud van uw apparaten en installaties worden afgeleid. Dat maakt het weer mogelijk, inspecties , reparaties en onderhoudsbeurten snel en op behoeften gebaseerd uit te voeren en service-inzetten betrouwbaar te plannen.

Op behoeften gebaseerd onderhoud

Door het registreren van vooraf gedefinieerde apparaatgegevens, bijvoorbeeld bedrijfsuren, visuele opaciteit, slijtage, temperatuur of vervuilingsgraad, kan de werkelijke toestand snel worden bepaald en beoordeeld. Het verloop van de waarden (geschiedenis) plaatst de situatie in een context en helpt er o.a. bij, de urgentie van vereiste maatregelen in te schatten.
Het is belangrijk, storingen of apparaatstoringen door vroegtijdig handelen te vermijden en onderhoudspersoneel uitsluitend bij actuele onderhoudsbehoefte en voor geplande service-inzetten op te schakelen. Afhankelijk van de applicatie en het geïntegreerde apparaat kunnen voorspellingen voor terugkerende gebeurtenissen worden gedaan.

Beschikbaarheid en levensduur van apparaten verhogen en zodoende kostenintensieve stilstand in de productie vermijden.

Vermogen gericht verhogen

De performance van apparaten en complete toepassingen kan worden beoordeeld met behulp van specifieke kenmerken. De Monitoring Box ondersteunt uw erbij, deze kenmerken concreet voor uw applicatie te identificeren en winstgevend te gebruiken. De daarvoor benodigde informatie wordt ingewonnen door de evaluatie van anomalieën, statistische uitspraken over piek- en gemiddelde waarden alsmede door de aggregatie van waarden.

Planbare machine- en installatiegebruik

Met gedefinieerde vermogenskenmerken kunnen bedrijfsparameters en toepassingsinstellingen gericht worden uitgelijnd. Daardoor wordt verzekerd, dat niet alleen sensoren, analysatoren en systemen in hun ideale vermogensbereik worden gebruikt, maar ook machines en complete installaties.

Productiviteit en kwaliteit van de eigen machines en processen optimaliseren - duurzaam en zonder extra inspanning.

Applicaties

Technisch overzicht

 
 • Overzicht technische gegevens

  Overzicht technische gegevens

  Taal

  Chinees

  Deens

  Duits

  Engels

  Fins

  Frans

  Italiaans

  Japans

  Koreaans

  Nederlands

  Pools

  Portugees

  Russisch

  Zweeds

  Spaans

  Taiwanees

  Tsjechisch

  Turks

  Versie

  Proof of Concept

  Release 1

  Minimum Viable Product

  Toepassingsgebied

  Condition Monitoring

  Energy Monitoring

  Data Analytics

  Predictive Maintenance

  Ondersteunde producten

  AOS LiDAR

  Backup Assistance System

  FLOWSIC200

  FTMg-E

  LMS1xx

  LMS5xx

  MCS200HW

  MCS300P

  MERCEM300Z

  microScan3

  MPB10

  outdoorScan3

  VICOTEC320

  VICOTEC450

  VISIC100SF

  VISIC50SF

  FTMg

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads