Contact
Feedback

Training & Bijscholing
Normen- en richtlijnen-opleiding

Normen en richtlijnen – kennen en begrijpen

Uw voordelen

  • Communicatie van de huidige stand van zaken met betrekking tot de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften voor de veiligheid van machines, processen en het milieu met het oog op de naleving van de wettelijke voorschriften
  • Stapsgewijze ontwikkeling naar de expert voor uw rechtszekerheid
  • Kennismaken met maatregelen, evenals met de selectie en toepassing ervan voor de naleving van normen en richtlijnen in uw werkomgeving
  • Inzicht in de vereisten door middel van praktijkvoorbeelden en interactieve leermethoden, onderwezen door deskundigen

Overzicht

Normen en richtlijnen – kennen en begrijpen

Rechtszekerheid is een belangrijk punt voor fabrikanten, exploitanten en integratoren van industriële machines en apparatuur. Er bestaan wereldwijd verschillende voorschriften ter bescherming van mens en milieu, zoals de Machinerichtlijn 2006/42 / EG in Europa, de ANSI B11.19-norm in Noord-Amerika en de NR12 in Brazilië op het gebied van machineveiligheid. Of het internationale MARPOL-verdrag ter voorkoming van milieuvervuiling door schepen. De benodigde kennis wordt geleverd door onze wereldwijde experts. SICK biedt opleidingen ter plaatse aan, specifiek voor de regionaal geldende normen en voorschriften.

In één oogopslag
  • Webgebaseerde training en klassikale training
  • Bewijs van kwalificatie na succesvolle deelname
  • In-house en klantspecifieke training is mogelijk
  • Omvangrijk trainingsmateriaal

 

Veiligheidsservices van SICK: veilig advies, design en sleutelklare oplossingen

Downloads

Naar boven