Managed Services
Monitoring Services

Bewaking en diagnose op afstand door SICK-servicespecialisten

Uw voordelen

  • Hoge beschikbaarheid van de apparaten door vroegtijdige detectie van ongeplande uitvaltijden
  • Minder uitvaltijden dankzij proactieve bewaking van de apparaten door SICK
  • Hooggekwalificeerde apparatuuranalyse door gespecialiseerd personeel
  • Snelle reactietijd dankzij automatisch alarmmanagement
  • Kostenefficiëntie door verlenging van de levensduur van de apparatuur

Overzicht

Bewaking en diagnose op afstand door SICK-servicespecialisten

Met de Monitoring Service biedt SICK een Remote Service voor de bewaking van sensoren en analysatoren die bij de klant zijn geïnstalleerd. Hierbij nemen service-experts van SICK de toezicht op afstand van de apparaten over met behulp van sensorspecifieke monitoring-apps. Hierin zijn trenddetectie- en voorspellingsmodellen in het systeem geïntegreerd: beide detecteren storingen en afwijkingen van apparatuur in een vroeg stadium, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen om ze te verhelpen. De tijdstippen voor het onderhoud van de apparatuur kunnen op basis van de gegevens worden bepaald en naar gelang van de toestand worden geoptimaliseerd. Bij storingen en afwijkingen van apparatuur krijgt de klant een eerste diagnose inclusief aanbevelingen voor actie. Regelmatige rapporten informeren de klant over de status en de gebeurtenissen van het apparaat die zich voordoen tijdens de bewaking van het apparaat.

In één oogopslag
  • Continue toestandsbewaking (Condition Monitoring) op afstand van apparaten van klanten door SICK
  • Kennisgeving voordat zich problemen voordoen, inclusief een eerste diagnose en aanbevolen maatregelen voor actie
  • Regelmatige rapporten over de toestand van SICK-apparaten, inclusief evaluatie van gegevens
  • Snelle probleemanalyse door service-experts van SICK

 

Veiligheidsservices van SICK: veilig advies, design en sleutelklare oplossingen

Downloads