Controle & Optimalisatie
Stoptijdmeting

Vastleggen en controleren van de veiligheidsafstand

Uw voordelen

  • Gegarandeerde kwaliteit van de meting door bewaakte meetinstrumenten
  • Rapportsamenstelling met meetresultaten voor machinedocumentatie
  • Vaststellen van gevaar door het niet in acht nemen van vereiste veiligheidsafstanden
  • Hoge testkwaliteit door certificering en regelmatige controle conform IEC 17020 door onafhankelijke keuringsinstanties en duurzaam competentiemanagement

Overzicht

Vastleggen en controleren van de veiligheidsafstand

Of een afscherming voldoende beveiliging biedt tegen de gevaarlijke beweging, hangt fundamenteel af van de gekozen veiligheidsafstand. Er moet voor worden gezorgd dat de beweging tot stilstand komt voordat het gevaarlijke punt wordt bereikt – en wel gedurende de gehele levensduur van de machine. De stoptijdmeting van SICK stelt de uitlooptijd van de machine vast. Dit dient als basis voor het vastleggen van de veiligheidsafstanden. Met de stoptijdmeting worden veranderingen, bijv. door slijtage van remmen, tijdig herkend. Er kunnen adequate maatregelen worden genomen. Regelmatig gecontroleerde meetinstrumenten zorgen voor een gelijkblijvende en hoge testkwaliteit.

In één oogopslag
  • Uitvoeren van de stoptijdmeting
  • Berekenen van de vereiste veiligheidsafstand tussen het gevaarlijke punt en de afscherming conform EN ISO 13855
  • Rapportsamenstelling met meetresultaten

 

Veiligheidsservices van SICK: veilig advies, design en sleutelklare oplossingen

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Downloads