Controle & Optimalisatie
Ongevallenonderzoek

Gevolgenanalyse van ongevallen en bijna-ongevallen

Uw voordelen

  • Controleren van het voorval of ongeval aan de machine door onafhankelijke expert
  • Ervoor zorgen dat de oorzaken van het ongeval of voorval worden onderzocht en er maatregelen worden genomen om een herhaling te voorkomen
  • Ondersteuning in het geval van een onderzoek door verzekering resp. officier van justitie
  • Hoge testkwaliteit door certificering en regelmatige controle conform IEC 17020 door onafhankelijke keuringsinstanties en duurzaam competentiemanagement

Overzicht

Gevolgenanalyse van ongevallen en bijna-ongevallen

Ongevallen en bijna-ongevallen zouden zich niet mogen voordoen en vooral niet mogen herhalen. Is hiervan echter toch sprake, dan moeten de oorzaken eenduidig worden vastgesteld. Tijdens de levensduur van een machine verandert dikwijls haar gebruik. Worden de veiligheidsmaatregelen niet hieraan aangepast, dan loopt men het risico dat deze niet meer het juiste effect hebben. Eventueel zet de operator ze ook opzettelijk buiten werking. Als onafhankelijke deskundigen onderzoeken de experts van SICK dergelijke voorvallen en werken zij concrete voorstellen uit hoe ongevallen of bijna-ongevallen kunnen worden voorkomen.

In één oogopslag
  • Onderzoeken van de toedracht van het ongeval of voorval
  • Identificeren van de oorzaak van het ongeval
  • Aanbevelen van maatregelen ter voorkoming van verdere voorvallen of ongevallen

 

Veiligheidsservices van SICK: veilig advies, design en sleutelklare oplossingen

Downloads