Controle & Optimalisatie
Machineveiligheidsinspectie

Individuele, complete veiligheidsinspectie

Uw voordelen

  • Vaststellen van de veiligheid met navenante documentatie in het inspectierapport als bewijs van naleving van de wettelijke plicht
  • Hoge testkwaliteit door certificering en regelmatige controle conform IEC 17020 door onafhankelijke keuringsinstanties en duurzaam competentiemanagement

Overzicht

Individuele, complete veiligheidsinspectie

Vóór de inbedrijfstelling van een machine of installatie moet de exploitant aantonen dat alle gevaren zijn geïdentificeerd en de veiligheidsmaatregelen effectief zijn gerealiseerd. In tegenstelling tot de inspectie van een afzonderlijke beveiligingsinrichting wordt bij de machineveiligheidsinspectie de veiligheidsstatus van de machine in zijn geheel beoordeeld. Aan de hand van tot wel 16 afzonderlijke controles stellen experts van SICK vast of alle wezenlijke gevaren in acht zijn genomen, juist zijn ingeschat en de adequate maatregelen effectief zijn gerealiseerd. Naast de technische beveiligingsinrichtingen kunnen ook aandrijvingen, bedieningselementen, akoestische en optische signalen evenals de documentatie van de machine erbij worden betrokken.

In één oogopslag
  • Controleren van de fundamentele risico's van een machine
  • Controleren van de technische beveiligingsinrichtingen op correcte berekening, installatie en functie
  • Controleren van de elektrische, pneumatische en hydraulische veiligheidsrelevante besturingsmaatregelen ten aanzien van functie en werking
  • Opstellen van een inspectierapport

 

Veiligheidsservices van SICK: veilig advies, design en sleutelklare oplossingen

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Downloads