Contact
Feedback

Controle & Optimalisatie
Inspectie

Decennialange ervaring voor de veiligheid van uw medewerkers

Uw voordelen

  • Vaststellen van de veiligheid met navenante documentatie in het inspectierapport als bewijs van naleving van de wettelijke plicht
  • Hoge testkwaliteit door certificering en regelmatige controle conform IEC 17020 door onafhankelijke keuringsinstanties en duurzaam competentiemanagement
  • Snelle identificatie van de veiligheidsstatus of de geldigheidsduur door testzegel
  • Veiligheid door vroegtijdige herkenning van gewijzigde voorwaarden en manipulaties
  • Hoge beschikbaarheid van de machine door regelmatig controleren en evt. verhelpen van verontreinigingen of opnieuw afstellen
  • Automatische herinnering aan vereiste controletermijnen in het kader van servicecontracten

Overzicht

Decennialange ervaring voor de veiligheid van uw medewerkers

De veiligheid van machines en installaties waarborgen is niet alleen de taak van de fabrikant. Ook exploitanten van machines en installaties zijn verplicht om veilige arbeidsmiddelen ter beschikking te stellen. De experts van SICK ondersteunen exploitanten van machines hierbij met hun kennis en ervaring. De inspectie vóór de inbedrijfstelling van een machine of installatie waarborgt dat de correcte montage en de veilige functie van de veiligheidstechnische uitrustingen zijn gecontroleerd en gedocumenteerd. De opeenvolgende regelmatige inspecties controleren de werking van de beveiligingsinrichtingen overeenkomstig het huidige gebruik van de machine en conform de wettelijk vereiste controletermijnen. Veranderingen van het gebruik evenals manipulaties aan de beveiligingsinrichtingen worden herkend. Om een hoge en gelijkblijvende testkwaliteit te waarborgen, worden de experts van SICK gecertificeerd en regelmatig getest.

In één oogopslag
  • Vaststellen van de deskundige installatie van de optische beveiligingsinrichtingen conform specificatie
  • Controle van de werking van de beveiligingsinrichting volgens het gebruik van de machine
  • Opstellen van een inspectierapport en overhandigen van de testzegel

 

Veiligheidsservices van SICK: veilig advies, design en sleutelklare oplossingen

Met ons als uw partner en expert op het gebied van functionele veiligheid kunt u profiteren van productiviteitsverhogende veiligheidsoplossingen. Zodat uw processen soepel verlopen, mens en machine een team worden en wij gezamenlijk de grenzen van het mogelijke verleggen.

Verhoog uw productiviteit –met veiligheidsoplossingen van SICK

Downloads

Naar boven