Controle & Optimalisatie
Controle van de elektrische uitrusting

Controle ter beveiliging tegen elektrische gevaren

Uw voordelen

  • Vroegtijdige herkenning van het gevaar door elektrische schok
  • Voldoen aan geldende veiligheidsnormen
  • Vaststellen van de veiligheid met navenante documentatie in het inspectierapport voor de machinedocumentatie
  • Gegarandeerde kwaliteit van de meting door gecontroleerde meetapparatuur
  • Meting zonder ingreep in de bestaande bedrading
  • Hoge testkwaliteit door certificering en regelmatige controle conform IEC 17020 door onafhankelijke keuringsinstanties en duurzaam competentiemanagement

Overzicht

Controle ter beveiliging tegen elektrische gevaren

In het bijzonder bij onderhouds- en montagewerkzaamheden is er sprake van gevaar voor een elektrische schok. Ook tijdens het normale bedrijf van de machine of installatie mogen door de elektrische uitrusting geen gevaren voor de gebruiker ontstaan. De experts van SICK controleren of de nodige veiligheidsmaatregelen op de vereiste wijze zijn gerealiseerd. Zonder ingreep in de bestaande bedrading worden hierbij met regelmatig geijkte meetinstrumenten metingen uitgevoerd.

In één oogopslag
  • Vaststellen van de reglementaire functie van de aarding conform de richtlijnen van IEC 60204-1
  • Vaststellen van de overgangsweerstanden en lekstroom
  • Ter beschikking stellen van een testprotocol dat ook de eventuele gebreken beschrijft
  • Opstellen van een testrapport

 

Veiligheidsservices van SICK: veilig advies, design en sleutelklare oplossingen

Downloads