Contact
Feedback

Controle & Optimalisatie

Veilig en regelmatig gecontroleerd

Exploitanten van installaties dragen de verantwoordelijkheid om hun bedrijf veilig en productief te leiden. Prioriteir zijn de inachtneming van wettelijke richtlijnen en de bescherming van mens en milieu. Met de Controle & Optimalisatie van SICK LifeTime Services wordt de veiligheid en beschikbaarheid van installaties op lange termijn gegarandeerd. De experts van SICK onderscheiden zich door hun jarenlange ervaring en omvangrijke knowhow. Storingen en uitval worden zo tot een minimum gereduceerd.

Resultaat: 10

Resultaat 1 - 10 van 10

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Productfamilie Performance-Check
Controle van vastgelegde functies
 • Controleren van omgevingscondities, beschadigingen, afstellingen en verontreinigingen aan het SICK-product
 • Controleren van de performance
 • Functie- en communicatietests
Productfamilie Onderhoud
Controle, behoud en herstel van vastgelegde functies
 • Controleren van omgevingscondities, beschadigingen, afstellingen en verontreinigingen aan het SICK-product
 • Herstel van vastgelegde functies
 • Controleren en aanpassen van applicatiespecifieke parameters
 • Archiveren van parameters, afnametest en overhandiging aan de medewerkers
Productfamilie Factory Acceptance Test
Zekerheid over de bestelde productkwaliteit en functionaliteit
 • Controle van de bestelde producten op volledigheid, kwaliteit en functionaliteit
 • Uitvoering van test op de productievestiging van SICK
 • Inzicht in de productie van vergelijkbare producten
 • Acceptatie- en testrapport
Productfamilie Kalibratie
Hoogste proceszekerheid door glansonderdrukking
 • Functionele controle door geschoold personeel
 • Uitvoering van de kalibratie
 • Beoordeling van de meetwaardeafwijking
 • Verificatie onder laboratoriumcondities
 • Documentatie aan de hand van het kalibratieprotocol
Productfamilie Ongevallenonderzoek
Gevolgenanalyse van ongevallen en bijna-ongevallen
 • Onderzoeken van de toedracht van het ongeval of voorval
 • Identificeren van de oorzaak van het ongeval
 • Aanbevelen van maatregelen ter voorkoming van verdere voorvallen of ongevallen
Controle ter beveiliging tegen elektrische gevaren
 • Vaststellen van de reglementaire functie van de aarding conform de richtlijnen van IEC 60204-1
 • Vaststellen van de overgangsweerstanden en lekstroom
 • Ter beschikking stellen van een testprotocol dat ook de eventuele gebreken beschrijft
 • Opstellen van een testrapport
Individuele, complete veiligheidsinspectie
 • Controleren van de fundamentele risico's van een machine
 • Controleren van de technische beveiligingsinrichtingen op correcte berekening, installatie en functie
 • Controleren van de elektrische, pneumatische en hydraulische veiligheidsrelevante besturingsmaatregelen ten aanzien van functie en werking
 • Opstellen van een inspectierapport
Productfamilie Inspectie
Decennialange ervaring voor de veiligheid van uw medewerkers
 • Vaststellen van de deskundige installatie van de optische beveiligingsinrichtingen conform specificatie
 • Controle van de werking van de beveiligingsinrichting volgens het gebruik van de machine
 • Opstellen van een inspectierapport en overhandigen van de testzegel
Productfamilie Stoptijdmeting
Vastleggen en controleren van de veiligheidsafstand
 • Uitvoeren van de stoptijdmeting
 • Berekenen van de vereiste veiligheidsafstand tussen het gevaarlijke punt en de afscherming conform EN ISO 13855
 • Rapportsamenstelling met meetresultaten
Productfamilie Repeatability test
Test herhaalnauwkeurigheid onder laboratoriumcondities
 • Test van lineariteit en nulpuntdrift onder laboratoriumcondities
 • Klantspecifieke testgasconcentraties en meetbereiken
 • Meetperiode bedraagt tot 72 uur
 • Opstellen van testrapport na de test
 • Uitvoering van test op de productievestiging van SICK

Resultaat 1 - 10 van 10

Naar boven