Sensoroplossingen voor mobiele robots in de productie

Make it move

Mobile Robots in Production
Mobile Robots in Production

Uit de kooi. Bevrijd uw productie van ballast. In veel bereiken van de industrie veroorzaakt de vervanging van statische en vaste robottoepassingen een kleine revolutie. De toepassingsmogelijkheden van mobiel eenheden maken flexibiliteit en dus de stroomlijning van productieprocessen mogelijk. 

Alles wordt nog efficiënter en daarmee sneller. Dit geldt zowel voor het transport van grondstoffen en eindproducten als voor productieve toepassingen. Samenwerkingssystemen verhogen de efficiëntie. Zij zijn snel klaar voor actie en nemen niet slechts één, maar elke denkbare taak op zich die u tijdens hun „levensduur“ in uw processen nodig hebt. Het samenspel van mens en machine wordt hier een alledaagse ontmoeting - productief, flexibel en veilig.
 

Flexibele productie

Flexible production

De batchgrootte 1 is een belangrijke drijfveer in de flexibele productie. Dit vereist dat de mobiele robot zich flexibel kan aanpassen aan veranderende productvarianten. Het exact lokaliseren van werkstukken op de werkplek of het inbrengen ervan in de machine behoort bijvoorbeeld ook tot de taken van het intelligente sensorsysteem. En het sensorsysteem is ook een beslissende factor voor het veilig manoeuvreren van de robot in de productielijn.

 

Samenwerking op ooghoogte: mens en mobiele robots

Human and mobile robot collaborating

Mensen en mobiele robots bewegen zich samen in de productie. Dit brengt natuurlijk risico's met zich mee. Zodat deze samenwerking vlot en functioneert ongevalvrij, biedt SICK de passende veiligheidsconcepten. Wij geven u graag advies en helpen u om uw productie steeds veilig te laten verlopen.

 

 

Transport van A naar B: lokalisatie, navigatie en mapping

Localization, navigation and mapping

Altijd weten waar de mobiele robot is en hoe hij zich in de ruimte beweegt. Daartoe moet het op betrouwbare wijze worden gelokaliseerd, zodat de processen soepel kunnen blijven verlopen. Het gaat altijd om de perfecte interactie van de afzonderlijke disciplines, zoals mapping, lokalisatie en navigatie. 

 
 
 
 

Productiviteit, veiligheid en kostenefficiëntie: de passende veiligheidsoplossing

Find the right safety solution for a mobile robot

Om het optimale evenwicht tussen productiviteit, veiligheid en kostenefficiëntie te bereiken, moet voor elke robot een individuele gevarenanalyse en risicobeoordeling worden uitgevoerd. Hoe hoger het risico voor mensen en infrastructuur, hoe hoger de eisen aan het gebruikte controlesysteem. Volgens de vastgestelde minimumvereisten kan elke robot worden uitgerust met de exact passende sensoroplossing uit ons uitgebreide safety-assortiment. 

 

Alles in beweging: uitdagingen voor de mobiliteit

Everything moving - challenges for mobility

Beweging is geavanceerd. Niet alleen omdat het zich in een driedimensionale ruimte afspeelt, maar ook omdat het te maken heeft met een veelheid van kritische omgevingsinvloeden zoals trillingen, schokbewegingen, vuil en dergelijke. Ook veranderende lichtomstandigheden, omgevingscondities en voortdurend veranderende scenario's zijn uitdagingen voor de mobiliteit.

 
 
 

Plaats in de mobiele robot

Space in a mobile robot
Maak plaats! Om een mobiele robot economisch en efficiënt te laten werken, spelen het gewicht en de maten natuurlijk ook een rol. Afhankelijk van de functie en de mobiliteit van het voertuig moet overbodige ballast worden weggelaten. 
 
 
 
 
 
 

Hoogste precisie: correct aandokken

Mobile robot docking

Zowel voor het laden aan aandokstations als voor het innemen van een toegewezen positie binnen de productie, gaat het om precisie, bijvoorbeeld bij het naderen van een rollenconveyor. Hoe sneller de mobiele robot op zijn plaats is, hoe efficiënter het gehele proces zal zijn.

 

 

Zeer precieze motor-feedback-systemenGevarenzonebeveiliging bij het aandokken van AGV's met Safe Portal-veiligheidssysteem Beveilig detectie van doelposities voor beschermingsveld-mutingHerkenning en positiebepaling voor het oppakken van pallets met behulp van de appOppervlakte-onafhankelijke koppeling met ultrasoon-sensorenFijnpositionering tijdens het koppelen door mid-range afstandssensoren