Schone uitlaatgassen dankzij extractieve zuurstofmeting

14-sep-2020

TRANSIC Extractive controleert het oxidatieproces bij de ontzwaveling tijdens het MEROX®-proces: de reductie van het zwavelgehalte in brandstoffen uit fossiele bronnen, zoals aardgas en aardolie is een van de voornaamste milieu-eisen bij het proper houden van de lucht. Er zijn meerdere gevestigde processen voor het verwijderen van zwavelcomponenten uit productstromen in raffinaderijen en aardgasbehandelingsinstallaties. Een van de wereldwijd toegepaste processen voor ontzwaveling is het zogenaamde MEROX®-proces. Hier is de juiste hoeveelheid zuurstof van belang – een thuiswedstrijd voor de betrouwbare en eenvoudig te integreren gastransmitters van SICK.

Processes in oil refineries or natural gas processing plants which remove mercaptanes or hydrogen sulfide are referred to in general as desulphurization processes.
Processes in oil refineries or natural gas processing plants which remove mercaptanes or hydrogen sulfide are referred to in general as desulphurization processes.

 

Mercaptaan en zwavelwaterstof ruiken onaangenaam – men kan ook gerust zeggen: ze stinken heel erg. Processen in olieraffinaderijen of aardgasbehandelingsinstallaties die mercaptaan en zwavelwaterstof verwijderen, worden algemeen als ontzwavelingsprocessen (sweetening) aangeduid, omdat deze tot producten leiden die niet langer de zure, vieze lucht van mercaptaan en zwavelwaterstof hebben. De vloeibare koolwaterstofdisulfiden kunnen in de behandelde producten blijven of na afscheiding voor verdere processen worden gebruikt.

 

Oude standaarden en steeds dezelfde problemen

In veel fabrieken overal de hele wereld worden standaard paramagnetische O2-analyzers ingebouwd. Als alternatief is er voor vele exploitanten alleen een wekelijkse, niet-automatische meetinrichting in het laboratorium. Beide oplossingen voor de oxidatiecontrole kennen echter aanzienlijke zwakke punten: na de disulfide-afscheiding is de monstername een uiterst veeleisende taak. Hierbij is het zo nu en dan onvermijdelijk om alle verontreinigingen uit de buurt van de analyzer te kunnen houden. Paramagnetische O2-analyzers zijn echter uiterst gevoelig voor verontreinigingen door olie, vocht en andere plakkende materialen. Als er eenmaal olie in de meetcel terechtkomt, kan deze niet of slechts uiterst moeilijk worden gereinigd of moet zelfs de complete cel worden vervangen indien deze door vloeistofdruppels zou beschadigd zijn. Alleen met omslachtig onderhoud en het gebruik van een speciale filter vóór de analyzer kan het binnendringen van vloeistof in de meetcel worden voorkomen. Zowel het onderhoud en de reparatie alsook eventueel het vervangen van de analyzer zijn extreem duur en leiden tot een geringere beschikbaarheid. Vanwege deze problemen hebben veel exploitanten gekozen voor het alternatief van een externe laboratoriummeting; dus ook voor een meer dan suboptimale oplossing met alle nadelen van dien, zoals beperkte beschikbaarheid, hoge kosten en enorme tijdvertragingen door tijdrovende analyses.

 

 

The TRANSIC Extractive from SICK is a rugged analyzer system for extractive oxygen measurement.
The TRANSIC Extractive from SICK is a rugged analyzer system for extractive oxygen measurement.

 

Het eenvoudige antwoord van SICK: TRANSIC Extractive

Om ook in het ruwe MEROX®-proces een betere beschikbaarheid te waarborgen, is er een simpel antwoord: TRANSIC Extractive van SICK is een robuust analysesysteem voor de extractieve zuurstofmeting. Het meet met -behulp van een moderne diodelaserspectroscopie (TDLS)- zeer nauwkeurig de zuurstofconcentratie in de ontluchter die achter de disulfide-afscheider geschakeld is. Door zijn compacte design kan TRANSIC Extractive probleemloos in moeilijke condities en bij besmette gassen worden gebruikt. Met de monsterbehandeling vóór de analyzer is de TRANSIC reeds goed beschermd tegen olieachtige druppels. Mochten er toch druppeltjes tot dit punt doordringen, dan voorkomt de geïntegreerde TRANSIC-sinter-teflonfilter het binnendringen in het meetpad van het apparaat. Deze robuuste en continue zuurstofmeting levert resultaten al naargelang dat nodig is en niet enkel als er een laboratorium beschikbaar is.

 

 

It uses modern diode laser spectroscopy (TDLS) to very accurately measure the oxygen concentration in the air vent downstream of the disulfide separator.
It uses modern diode laser spectroscopy (TDLS) to very accurately measure the oxygen concentration in the air vent downstream of the disulfide separator.

 

Explosiebeveiliging als toegift

Naast de luchtregulering in het mercaptaan-oxidatiemiddel is de zuurstofwaarde ook bedoeld als veiligheidsmeting om de vorming van een uit zichzelf ontbrandend mengsel te voorkomen indien een thermische verbranding achter de afvoerlucht geschakeld is. Om de zuurstofconcentratie lager dan vijf volumeprocent te houden, wordt er aan het ontluchtingsgas, in dit geval vóór de zuurstofmeting, voldoende verbrandingsgas toegevoerd. Want soms kan een brand alleen door de afwezigheid van zuurstof worden voorkomen. En precies dàt controleert TRANSIC Extractive op een betrouwbare manier.

 

 

 

HET MEROX®-PROCES

MEROX is een acroniem voor mercaptaan-oxidatie en beschrijft het door UOP ontwikkelde katalytische proces dat in olieraffinaderijen en aardgasverwerkingsinstallaties mercaptaan door omzetting in vloeibare koolwaterstofdisulfiden uit lpg, propaan, butaan, lichte nafta en kerosine verwijdert. In het concrete geval werd een TRANSIC extractieve analyzer van SICK gebruikt in een MEROX®-eenheid voor licht gekraakte nafta.

 

 

 

Verdere bijdragen:

Gas- en stofmeting: paal en perk stellen aan explosies

Meer gas voor de energietransitie

Het O2-duel – lasertransmitter vs paramagnetische meting

TRANSIC100LP meet zuurstof nu ook ATEX-conform

airprotech zegt ja tegen zuurstofmeting met TRANSIC151LP