Laserscanner houdt bezoekers op een veilige afstand in Flanders Fields Museum

Bezoekers zo dicht mogelijk bij de kunstwerken laten komen en tegelijk vermijden dat ze die ook kunnen aanraken, beschadigen of zelfs meenemen – dat is een van de constante uitdagingen in musea en tentoonstellingen. In “Oorlog en Trauma”, de actuele tentoonstelling in het In Flanders Fields Museum, wordt dit op een innovatieve manier gerealiseerd, met behulp van een LMS laserscanner van SICK geïntegreerd door het bedrijf RTS.

In Flanders Fields Museum

In Flanders Fields is een wereldvermaard museum dat bezoekers op een interactieve manier meeneemt naar de gruwel van de eerste wereldoorlog. Het museum aan de Grote Markt van Ieper laat zien wat die oorlog echt betekend heeft en wat de impact ervan was, aan de hand van de verhalen van mensen die het allemaal meegemaakt hebben. Bezoekers komen oog in oog te staan met die getuigen en worden rechtstreeks door hen aangesproken.


Om dit alles mogelijk te maken zit er achter de objecten van toen ook flink wat high-tech apparatuur in het museum. Er zijn enorme schermen en projectoren die de filmpjes vertonen waarin acteurs de verhalen van de oorlog vertellen. Bezoekers krijgen een armbandje met een RFID-tag waardoor de animaties gepersonaliseerd kunnen worden. En ook de beveiliging is behoorlijk geavanceerd, al was het maar omdat men die zo goed als onzichtbaar wil maken om de beleving van de bezoekers niet te verstoren.

Garanties over de beveiliging

De tijdelijke tentoonstelling Oorlog en Trauma, die de medische verzorging aan en achter het front behandelt, stelde het museum voor een nieuwe, specifieke uitdaging.
“We kregen de kans om een reeks uniformen uit een privé collectie in de tentoonstelling op te nemen”, zegt Ivan Claerebout, technisch verantwoordelijke in het museum. “Maar dan moesten we de eigenaar voldoende garanties kunnen geven over de beveiliging. De objecten achter glas plaatsen doen we liever niet. Dat zou zonde geweest zijn.” En dus werd opnieuw gekeken naar een high-tech oplossing, iets waarvoor het museum ging aankloppen bij de firma RTS, gespecialiseerd in communicatie en bewakingstechnologie.
RTS is het bedrijf van Ronald Supply, een ondernemer die vanuit een technische achtergrond oplossingen realiseert voor bedrijven, overheden, veiligheidsdiensten enz. voor alles wat met beveiliging en communicatie te maken heeft. Het bedrijf is onder meer gespecialiseerd in straalverbindingen waarmee via radiogolven of laserstralen grote hoeveelheden data over lange afstand verzonden kunnen worden. Het is een technologie die door defensie gebruikt wordt, die tijdelijk opgezet kan worden voor de verslaggeving van sportwedstrijden, bijvoorbeeld, maar die ook door bedrijven ingezet wordt om vestigingen met elkaar te verbinden zonder een beroep te moeten doen op geleasede lijnen van een telecom operator.

Verticaal vlak gescand

Een ander werkgebied van RTS is camerabewaking, en zo kende Ronald Supply ook de technologie die daar enigszins op aansluit – die van de laserscanner.
Ronald Supply: “De laserscanner maakt een 2D veld over een hoek van 270° en kan vrij geprogrammeerd worden om voor een bepaalde toepassing het werkingsgebied en de gevoeligheid te bepalen. In het museum wilde men een camouflagenet voor de opstelling van de uniformen hangen, zodat er een afscherming gerealiseerd werd die toch ook in de sfeer van de tentoonstelling paste. Daarbij werd de vraag gesteld om een detectiesysteem te ontwikkelen dat een alarm zou geven als iemand aan of voorbij dat net zou komen. Met de laserscanner van SICK was dat vrij eenvoudig te realiseren. We hebben een LMS100 zo geplaatst dat een verticaal vlak gescand wordt, vlak achter het net dat de uniformen afschermt.”

Omdat er altijd een bewaker aanwezig is in de tentoonstellingsruimte kon de toepassing beperkt blijven tot de detectie en het geven van een alarm. Zodra iemand al dan niet bewust in het veld van de scanner komt, geeft het toestel een puls waarmee een geluidssignaal aangestuurd wordt. De aanwezige bewaker kan dan onmiddellijk nakijken wat er gebeurt en indien nodig ingrijpen.

Animaties aansturen

De tentoonstelling loopt al sinds eind vorig jaar en het beveiligingssysteem heeft intussen perfect gefunctioneerd. “Af en toe wordt er een alarm gegeven, als iemand per ongeluk tegen het net duwt”, zegt Ivan Claerebout. “Valse alarmen zijn er niet geweest, en incidenten waarbij een bewaker moest ingrijpen gelukkig ook niet. Het mooie aan de toepassing is dat ze door de bezoekers niet opgemerkt wordt en dus ook niet stoort in de tentoonstelling. De scanner is een compact toestel dat vlak achter het net op de grond staat en meters ver reikt zonder dat het opvalt.”
Ivan is trouwens van plan om de scanner omwille van het gebruiksgemak in de toekomst nog toe te passen in andere tentoonstellingen. “Het plaatsen van flexi wanden is een dure aangelegenheid die ook nog eens veel onderhoud vergt. De laserscanner is hiervoor een perfect alternatief. We denken er ook aan om de laser scanner te gebruiken in interactieve tentoonstellingen. Men kan er zones mee definiëren en detecteren wanneer bezoekers in die zones komen, om animaties aan te sturen. Dat maakt een hele reeks nieuwe toepassingen mogelijk.”

Contact

R.T.S. Voice Data Video Communication
Dhr. Roland Supply
Industriezone B1
Paddevijverstraat 56A
8900 Ieper (België)
Telefoon: +32 57 20 80 83


http://www.rts.be
roland@rts.be
 

Contact

In Flanders Fields Museum
Dhr. Ivan Claerebout
Lakenhallen - Grote Markt 34
BE 8900 Ieper
Tel: ++32(0)57.239.220


www.inflandersfields.be
ivan.claerebout@ieper.be