Debietsensoren
Bulkscan®

Contactloos en onderhoudsvrij volumestroom detecteren

Uw voordelen

 • Maximalisatie van de transportcapaciteit
 • Besparing van onderhoudskosten door te voorkomen dat de band scheef loopt met de Bulkscan® LMS511
 • Hoger rendement door optimale bandbenutting
 • Eenvoudige installatie
 • Minimaal benodigd onderhoud
 • Kostenbesparing door minimalisering van het energieverbruik
 • Groot omgevingstemperatuurbereik bij werking maakt inzet buiten mogelijk

Overzicht

Contactloos en onderhoudsvrij volumestroom detecteren

De Bulkscan® meet door middel van lichtlooptijdtechnologie contactloos de volumestroom van stortgoed op transportbanden. Onafhankelijk van de eigenschappen van het stortgoed en de weersomstandigheden genereert de Bulkscan® dankzij de multi-echo-technologie een betrouwbaar volumestroomsignaal op basis van de laserlooptijd en de bandsnelheid. Naast het detecteren van de totale hoeveelheid en het berekenen van de massastroom herkent de Bulkscan® met de geïntegreerde functie voor het bepalen van het zwaartepunt van het stortgoed een enkelzijdige belading en voorkomt daarmee hogere bandslijtage. De robuuste industriebehuizing is ook geschikt voor extreme gebruiksomstandigheden. Een geïntegreerde verwarming maakt een veilige werking binnen een groot omgevingstemperatuurbereik mogelijk. Om het meetsysteem aan te sluiten op een host-communicatiesysteem is naast discrete signalen ook ethernet TCP/IP beschikbaar.

In één oogopslag
 • Efficiënte en voordelige contactloze meting van de volumestroom en massastroom van stortgoed
 • Hoge resolutie door laserpulsen met hogere hoekresolutie
 • Hoge betrouwbaarheid dankzij multi-echo-pulsanalyse
 • Geïntegreerde functie voor het bepalen van het zwaartepunt van stortgoed
 • Robuuste opbouw voor ruwe omgevingscondities
 • Meting ook bij lage temperaturen door geïntegreerde verwarming
 • Compacte behuizing met beschermingsgraad IP67

Voordelen

Maximale transportcapaciteit bij minimaal onderhoudswerk – contactloze volumestroommeting met Bulkscan®

De registratie van volumestromen op industriële transportbanden kan afhankelijk van de omgevingscondities zeer geavanceerd zijn. Stof, vocht en trillingen tasten mechanische oplossingen zoals bijvoorbeeld bandweegschalen in de loop van de tijd aan. Het gevolg: tijdrovende onderhoudsbeurten of herkalibratieprocessen. Met de Bulkscan® daarentegen kunnen gegevens via lichtlooptijdtechnologie worden geregistreerd. De meting van de afstand tot het oppervlak van het stortgoed gebeurt contactloos. Uitgangspunt van de volumestroomberekening is de referentiecontour van de lege transportband. Het stortgoedprofiel resulteert uit het verschil tussen referentiewaarde en gemeten waarde. In combinatie met de bandsnelheid kan de volumestroom worden berekend. Zo kan de optimale bandsnelheid bepaald en een economisch bandgebruik gegarandeerd worden.
Directe volumestroomdetectie

Omgevingsinvloeden zoals vocht hebben effecten op de massa van het stortgoed. Indien alleen bandweegschalen worden gebruikt, kunnen onjuiste volume-aannames leiden tot over- of onderbeladen in volgende processen en tot stilstand van de installatie. Een directe volumemeting met Bulkscan® voorkomt dat.

Bepaling van de bandsnelheid

Om bij transportbanden met variabele snelheid precieze meetgegevens te ontvangen, kan de Bulkscan® worden gecombineerd met een encoder. Dit levert de Bulkscan® de actuele bandsnelheid.

De contactloze meetprincipe van de Bulkscan® zorgt voor een lange levensduur van het sensorsysteem en constant betrouwbare meetgegevens.

Ontworpen voor extreme omstandigheden

Bij sneeuw of regen: ook onder ruwe omgevingscondities en bij sterke vervuiling zijn betrouwbare gegevens nodig voor het betrouwbare transport van stortgoederen. De Bulkscan® is ontworpen voor zulke extreme situaties. De beproefde 5-Echo-puls-technologie van de Bulkscan® LMS511 filtert storende echo's, bijvoorbeeld veroorzaakt door stof, mist, glas of neerslag, uit en biedt zo betrouwbare meetresultaten. De IP67-behuizing beschermt het sensorsysteem bovendien betrouwbaar tegen binnendringend stof en vocht. Ontworpen voor een breed temperatuurbereik, houdt een geïntegreerd verwarmingselement de elektronica ook bij extreme kou op bedrijfstemperatuur.

Compensatie van weersinvloeden door middel van 5-echotechnologie

De 5-Echo-technologie van de Bulkscan® LMS511 maakt zeer precieze en betrouwbare volumestroommetingen mogelijk onder nagenoeg alle weersomstandigheden.

Hoogwaardige componenten in een robuuste behuizing

De robuuste behuizing met beschermingsgraad IP67 maakt de Bulkscan® ongevoelig voor water en stof.

De Bulkscan® zorgt in buitenruimten voor de hoogste betrouwbaarheid bij de volumestroommeting - onafhankelijk van de weersomstandigheden.

Processen optimaliseren met extra functies van Bulkscan®

De Bulkscan® kan de stortgoedhoogte in het midden van de transportband of het hoogste punt van het stortgoed berekenen. Zo kunnen bijvoorbeeld grote stenen tijdig worden herkend, voor ze machines in nageschakelde bewerkingsprocessen blokkeren of beschadigen. Bovendien kan de sensor het zwaartepunt van het stortgoed berekenen. Een asymmetrische bandvulling of een ongelijkmatige massaverdeling kunnen leiden tot scheefloop van de band en een verhoogde slijtage. De zwaartepuntbewaking vormt de basis voor een correctie van de bandbelading en verlengt zo de installatiebeschikbaarheid. Bovendien maakt de Bulkscan® LMS511 het mogelijk, bandscheefloop en materiaalverlies te detecteren. Met de functie „Bandloopcontrole“ herkent de sensor beladingspositie en -grens vroegtijdig. Dat zorgt voor een optimaal gebruik van de installatie.

Meten van het niveau

Meer veiligheid voor de volgende bewerkingsstappen door controle van het hoogteprofiel en waarschuwing bij afwijkingen.

Berekenen van het zwaartepunt

Minder slijtage van de transportbanden en -rollen dankzij zwaartepuntberekening van het stortgoed, die kan wijzen op eenzijdige belading.

Bandloopcontrole

De continue bandloopcontrole controleert, of de transportband te ver van de ideale looppositie afwijkt, vermindert de slijtage van de installatie en voorkomt bovendien materiaalverlies.

De extra functies van de Bulkscan® minimaliseren ongeplande stilstanden en reduceren het onderhoudswerk, omdat onjuiste ladingen onmiddellijk worden herkend.

Talrijke communicatie-interfaces voor een grote verscheidenheid aan toepassingen

De flowsensor Bulkscan® kan dankzij meerdere communicatie-interfaces moeiteloos worden geïntegreerd in nagenoeg elke productieomgeving. Naast ethernet zijn RS-232/RS-422 alsmede binaire digitale outputs en -inputs ter beschikking. Bij onderhoudsbeurten kan via UBS-interface toegang tot het apparaat worden verkregen. Via de optionele I/O-module BAM100 kunnen de digitale gemeten waarden op vier kanalen worden geconverteerd naar analoge signalen. Dat maakt het gebruik van de Bulkscan® ook zonder extern besturingen mogelijk en vergroot de integratiemogelijkheden.

Verschillende communicatie-interfaces binnen een groter installatienetwerk zijn dankzij verscheidene outputsignalen voor de Bulkscan® geen probleem.

Applicaties

Technisch overzicht

 
 • Overzicht technische gegevens

  Overzicht technische gegevens

  MeetprincipeLaserlooptijdtechnologie
  MediumStortgoed
  Outputsignaal

  Ethernet

  Digitale inputs en digitale outputs

  USB-hulpinterface

  RS-232/RS-422

  Max. bandsnelheid30 m/s / ≤ 20 m/s
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads