Privacyverklaring SICK AppPool

SICK is blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming, onze producten en onze diensten. Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk en wij willen graag dat u zich bij het bezoek aan onze website veilig voelt. Daarom leggen wij u graag uit welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website verwerken.

SICK AppPool

Verantwoordelijke SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany
Doel van de verwerking Toegang van SensorApps uit de SICK AppPool (servicebeschrijving)
Categorieën van de gegevens
 • Gebruikersactiviteit: downloads, favorieten
Wettelijke grondslag Art. 6 (1) a) AVG – Toestemming
art. 6 (1) f) AVG – Bedrijfsbelang
Bedrijfsbelangen

SICK heeft de volgende legitieme belangen:

 • Traceerbaarheid van de betreffende handelingen in geval van manipulatie of bij conflicten

Uw belangen worden door de volgende maatregelen beschermd:

 • Uw persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd opgeslagen en zijn uitsluitend voor beheerders zichtbaar.
Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling De verstrekking van persoonsgegevens is wettelijk of contractueel niet voorgeschreven. Bij niet-beschikbaarstelling is de beantwoording aan het doel niet mogelijk.
Opslagduur

Na verwijdering van het SICK ID-account worden de gegevens gedurende een periode van maximaal 4 jaar opgeslagen. Bij de opslagduur wordt rekening gehouden met de reguliere verjaringstermijn met het oog op eventuele aanspraken uit hoofde van de gebruiksrelatie conform §§ 195, 199 par. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

Door toevoegen van een SensorApp aan uw favorieten geeft u toestemming, e-mail-meldingen te ontvangen over updates van deze SensorApp. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, als de SensorApp uit de favorieten wordt verwijderd. Om alle meldingen uit te schakelen, wordt in iedere e-mail een link meegestuurd, waarmee alle favorieten kunnen worden gewist.

Gegevensbron Wij verwerken uitsluitend gegevens, die u rechtstreeks aan ons beschikbaar heeft gesteld.
Ontvanger van de gegevens
 • Cloud Provider
  • AWS EMEA SARL, 1855 Luxemburg
 • Webanalyseservice
  • Adobe Systems Software Ireland Ltd.
 • Videoprovider
  • Google Ireland Limited
Doorgifte naar derde landen Wij geven geen persoonsgerelateerde gegevens door aan derde landen.
Logica van de geautomatiseerde beslissing Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.

 


 

Verantwoordelijke SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany
Doel van de verwerking Beschikbaarstelling van SensorApps in de SICK AppPool (servicebeschrijving)
Categorieën van de gegevens
 • Metadata van SensorApps
 • Gebruikersactiviteit: uploads, aanpassingen van metadata 
Wettelijke grondslag Art. 6 (1) f) AVG
Bedrijfsbelangen

SICK heeft de volgende legitieme belangen:

 • Rechtenbeheer en bevordering van de community; Auteurs- en gebruikersnamen zijn voor andere deelnemers niet zichtbaar
 • Traceerbaarheid van de betreffende handelingen in geval van manipulatie of bij conflicten

Uw belangen worden door de volgende maatregelen beschermd:

 • Uw persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd opgeslagen en zijn uitsluitend voor beheerders zichtbaar.
Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling De verstrekking van persoonsgegevens is wettelijk of contractueel niet voorgeschreven. Bij niet-beschikbaarstelling is de beantwoording aan het doel niet mogelijk.
Opslagduur Na verwijdering van het SICK ID-account worden de gegevens gedurende een periode van maximaal 4 jaar opgeslagen. Bij de opslagduur wordt rekening gehouden met de reguliere verjaringstermijn met het oog op eventuele aanspraken uit hoofde van de gebruiksrelatie conform §§ 195, 199 par. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).
Gegevensbron Wij verwerken uitsluitend gegevens, die u ons rechtstreeks beschikbaar stelt of die door een App Owner in het kader van rechtentoekenning worden ingevoerd.
Ontvanger van de gegevens
 • Cloud Provider
  • AWS EMEA SARL, 1855 Luxemburg
 • Webanalyseservice
  • Adobe Systems Software Ireland Ltd.
 • Videoprovider
  • Google Ireland Limited
Doorgifte naar derde landen Wij geven geen persoonsgerelateerde gegevens door aan derde landen.
Logica van de geautomatiseerde beslissing Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.

 

Uw rechten

U heeft het recht

 • van inzage in uw persoonsgegevens;
 • op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • op wissen of blokkering van uw persoonsgegevens;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • op herroepen van uw toestemming vanaf dat moment, indien de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming berust; alsmede
 • op het indienen van een klacht bij een autoriteit voor gegevensbescherming, indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens ingaat tegen het privacyrecht.

Neem daarvoor contact op met onze functionarissen voor de gegevensbescherming. Wij zullen op passende wijze reageren op alle aanvragen.

SICK AG
functionaris voor de gegevensbescherming
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Duitsland

datenschutz@sick.de

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde aan de geldende vereisten aan te passen. De actuele privacyverklaring is op onze website op elk moment opvraagbaar.