Privacyverklaring gebruik van de e-learningdiensten

SICK is blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming, onze producten en onze diensten. Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk en wij willen graag dat u zich bij het bezoek aan onze website veilig voelt. Daarom leggen wij u graag uit welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website verwerken.

Gebruik van de e-learningdiensten

Verantwoordelijke instantie SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany
Doel van de verwerking Gebruik van het bijscholings- en opleidingaanbod
Categorieën van de gegevens
 • Leerprogressie
 • Stamgegevens personeel
 • Tijdstip van training
Wettelijke grondslag Art. 6 (1) b) DSGVO - Overeenkomst
Bedrijfsbelangen -
Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk niet voorgeschreven. Bij niet-beschikbaarstelling is het gebruik van het learning management systeem niet mogelijk.
Opslagduur
 • Cursusgerelateerde gegevens worden na vier weken of uiterlijk bij uittreden of opzegging van het contract verwijderd
 • Productaansprakelijkheidsrelevante certificeringen worden na dertig jaar verwijderd
Gegevensbron Wij verwerken alleen gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt.
Ontvanger van de gegevens
 • Externe opleidingsaanbieders
 • Interne opleiders- en opleidingsbeheer voor de vakgebieden van de dochterondernemingen van SICK AG
 • Wanneer u of uw werkgever in een derde land is gevestigd, worden persoonsgerelateerde gegevens voor factureringsdoeleinden naar dat derde land doorgegeven.
Doorgifte naar derde landen Voor zover uw onderneming zich in een derde land bevindt, kunnen persoonsgerelateerde gegevens voor factureringsdoeleinden naar dit derde land worden doorgegeven.
Logica van de geautomatiseerde beslissing Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.

 

Cookies voor het gebruik van de e-learningdiensten

Wanneer u onze internetpagina's bezoekt, slaan wij informatie in de vorm van een ‘cookie’ op uw computer op. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een website aan te passen aan uw interesses of om uw winkelmandje op te slaan, om u dit bij een volgend bezoek nog beschikbaar te kunnen stellen. Wanneer u niet wilt dat wij uw computer herkennen, stel dan uw browser zo in dat hij cookies van de harde schijf van uw computer verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen. Hoe dit meer in detail werkt kunt u lezen in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Indien u deze instelling wijzigt, kan dit tot functionele beperkingen bij het gebruik van onze internetpagina's leiden. Hieronder vindt u een lijst met de door ons gebruikte cookies:

 

2.1 Algemeen vereiste cookies

Naam

Doel

Aanvullende informatie

ASP.NET_SessionId

 

SuiSessionId

 

SuiAuthentication

Deze cookies zijn nodig om onze internetpagina's goed te laten functioneren en om u in staat te stellen de essentiële functies te gebruiken. Daarnaast kunnen wij vaststellen of u ingelogd bent en ervoor zorgen dat u verbinding kunt maken met beveiligde delen van de internetpagina.

Hierbij gaat het om sessiecookies, die verwijderd worden, zodra u uw browser sluit.

 

 

2.2 Comfort-cookies

Naam

Doel

Aanvullende informatie

SuiLanguage

Dit cookie wordt gebruikt om de taalkeuze die u hebt gemaakt te registreren. Daardoor wordt op de volgende pagina, die u bezoekt, automatisch dezelfde taalkeuze gemaakt.

Hierbij gaat het om permanente cookies die na het sluiten van uw browser op uw computer blijven staan. Deze cookies vervallen na 90 dagen.

SuiLoginDomain

Dit cookie wordt gebruikt om het domein te registreren van waaruit u ons bezoekt. Daardoor wordt bij het volgende bezoek dit domein automatisch gebruikt.

Hierbij gaat het om permanente cookies die na het sluiten van uw browser op uw computer blijven staan. Deze cookies vervallen na 90 dagen.

SuiLoginUsername

Dit cookie wordt gebruikt om de laatste gebruiker die u gebruikt te registreren. Daardoor word u bij het volgende bezoek automatisch aangemeld.

Hierbij gaat het om permanente cookies die na het sluiten van uw browser op uw computer blijven staan. Deze cookies vervallen na 90 dagen.

 

 

Uw rechten

U heeft het recht

 • van inzage in uw persoonsgegevens;
 • op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • op wissen of blokkering van uw persoonsgegevens;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • op herroepen van uw toestemming vanaf dat moment, indien de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming berust; alsmede
 • op het indienen van een klacht bij een autoriteit voor gegevensbescherming, indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens ingaat tegen het privacyrecht.

Neem daarvoor contact op met onze functionarissen voor de gegevensbescherming. Wij zullen op passende wijze reageren op alle aanvragen.

SICK AG
functionaris voor de gegevensbescherming
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Duitsland

datenschutz@sick.de

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde aan de geldende vereisten aan te passen. De actuele privacyverklaring is op onze website op elk moment opvraagbaar.