Privacyverklaring Enquête

SICK is blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming, onze producten en onze diensten. Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk en wij willen graag dat u zich bij het bezoek aan onze website veilig voelt. Daarom leggen wij u graag uit welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website verwerken.

Enquêtes

Verantwoordelijke instantie

Bij anonieme enquêtes:

SICK AG
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Germany

 

Bij klanttevredenheidsonderzoeken:

SICK NV / SA 
Doornveld 10 
1731 Zellik 
Belgium

Doel van de verwerking Als bedrijf streven we er altijd naar om onze producten, tools, processen en diensten zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen en eisen. Daarom houden we regelmatig enquêtes over de meest uiteenlopende onderwerpen. Klanttevredenheidsonderzoeken worden gepersonaliseerd uitgevoerd. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw tevredenheid over ons te vergroten.
Categorieën van de gegevens
  • Antwoorden
  • Contactgegevens
Wettelijke grondslag AVG art. 6 (1) f) – Belangenafweging
Bedrijfsbelangen

Wij verwerken uw feedback om onze producten, tools, processen en diensten voortdurend te verbeteren.
Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld in anonieme enquêtes. Een aantasting van uw privacy is daarom niet mogelijk. Niet-anonieme enquêtes zijn expliciet als zodanig gekenmerkt. De gegevens worden uitsluitend voor het beoogde doel verzameld en verwerkt. Deelname aan alle enquêtes is op vrijwillige basis, zodat u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen van persoonsgegevens door niet deel te nemen.

Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling De beschikbaarstelling van uw persoonsgerelateerde gegevens is wettelijk of contractueel niet voorgeschreven. Bij niet-beschikbaarstelling kunt u niet aan de enquête deelnemen.
Opslagduur

Anonieme enquêtes:
De resultaten van de enquête worden geanonimiseerd opgeslagen en geëvalueerd. Persoonsgerelateerde gegevens worden niet opgeslagen.

 

Klanttevredenheidsonderzoeken:
De resultaten van de enquête worden persoonsgerelateerd opgeslagen en geëvalueerd. Bij klanttevredenheidsonderzoeken zijn uw antwoorden dus tot uw persoon te herleiden. Bij klanttevredenheidsonderzoeken worden uw persoonlijke gegevens gewist zodra wij contact met u hebben opgenomen en uw verzoek hebben afgehandeld. Als u niet wilt dat er contact met u wordt opgenomen, worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk na afloop van de gegevensverzameling gewist.

Gegevensbron Als we van u toestemming hebben gekregen om te adverteren, gebruiken we uw contactgegevens uit ons klantenbestand om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes. Alle verdere gegevens worden rechtstreeks bij u verzameld in de loop van de enquête.
Ontvanger van de gegevens

Werking van het onderzoeksplatform
Qualtrics, LLC
333 W River Park Dr

Provo, Utah 84604

VS

Doorgifte naar derde landen In het geval van klanttevredenheidsonderzoeken worden de gegevens van de betreffende dochterondernemingen waarvoor het onderzoek wordt uitgevoerd, doorgegeven aan SICK AG. Bij anonieme enquêtes worden geen gegevens aan derden doorgegeven.
Logica van de geautomatiseerde beslissing Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.

 

 

Bezoek van onze website

Cookies

Cookie Doel Aanvullende informatie

Qualtrics:
algemeen noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om onze enquêtesoftware goed te laten functioneren en om u in staat te stellen de essentiële functies te gebruiken. Verder worden deze cookies gebruikt om vervalsing van onderzoeksresultaten te voorkomen

Hierbij gaat het om sessiecookies, die verwijderd worden, zodra u uw browser sluit. Meer informatie vindt u op: https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/browser-cookies/

 

 

Uw rechten

U heeft het recht

  • van inzage in uw persoonsgegevens;
  • op rectificatie van uw persoonsgegevens;
  • op wissen of blokkering van uw persoonsgegevens;
  • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  • op herroepen van uw toestemming vanaf dat moment, indien de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming berust; alsmede
  • op het indienen van een klacht bij een autoriteit voor gegevensbescherming, indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens ingaat tegen het privacyrecht.

Neem daarvoor contact op met onze functionarissen voor de gegevensbescherming. Wij zullen op passende wijze reageren op alle aanvragen.

SICK AG
functionaris voor de gegevensbescherming
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch
Duitsland

datenschutz@sick.de

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde aan de geldende vereisten aan te passen. De actuele privacyverklaring is op onze website op elk moment opvraagbaar.