Research and Development

De geschiedenis van SICK wordt bepaald door succesvolle innovaties – dit succesverhaal willen we ook in de toekomst voortzetten.

research and development
Klantgerichtheid – onze bepalende succesfactor

Innovatieve producten alleen zijn niet bepalend voor het succes van een onderneming. Het komt erop aan deze innovaties te koppelen aan superieure voordelen voor de klant; de graadmeter voor nieuw ontwikkelde producten is uiteindelijk het marktsucces. Ons succes is gebaseerd op de consequente implementatie van deze gedachte: wij zetten onze knowhow over de behoeften van onze klanten in om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Zo profiteren onze klanten bijvoorbeeld van compactere constructies bij gelijkblijvende prestaties, van robuustere sensoren, van het verminderen van het aantal werkstappen of het versnellen van processen.

SICK – Sensor Intelligence.

Bij ons staat ontwikkeling van intelligente oplossingen voor de toepassingen van onze klanten centraal. Om dit te kunnen realiseren zoeken we steeds weer naar nieuwe technologieën, waarmee het mogelijk is, dat sensoren niet alleen dingen waarnemen, maar ook processen intelligent sturen en in complexe netwerken met andere componenten communiceren kunnen.

R&D Expenditures
R&D expenditures
Investering in Research & Development

Om zowel technologie- als marktleider te blijven, versterken we continu onze inzet voor Research & Development.

R&D Employees
R&D employees
Medewerkers in Research & Development

Research & Development vindt bij SICK niet alleen plaats in de centrale onderzoeksafdeling en de decentrale ontwikkelingsteams, waar zo'n 1300 medewerkers werken. Om ervoor te zorgen dat onze sensoren kunnen worden ingezet in alle systeemomgevingen en onze klanten kunnen profiteren van synergiën in ontwikkeling, werken we samen met industriepartners, hogescholen en instituten.

R&D Patents
Patents
Patenten en knowhow

Innovaties betekenen voorsprong en deze willen we ook op lange termijn veiligstellen. Daarom beschermen we onze knowhow met patenten. Over 3.500 patenten zijn het bewijs voor de vele ideeën die onze medewerkers hebben ontwikkeld.