Management en filosofie

picture of the leadership
picture of the leadership

Onze filosofie

Sensor Intelligence, independence, innovation en leadership zijn de bepalende elementen van onze identiteit. Deze filosofie wordt aangevuld met grondbeginselen voor leiding en samenwerking, en de gedragscode.

Sinds vele jaren is onze ondernemingsstrategie gebaseerd op ons missionstatement. Iedere individuele medewerkers vindt in het missionstatement een richtsnoer voor het dagelijks handelen.

Meer info

“Leadership” betekent niet alleen technologie- en marktleiderschap, maar ook de doorontwikkeling van onze leiderschapscultuur. Samen met het missionstatement vormen deze grondbeginselen een bindend, wereldwijd geldig handelingskader voor alle medewerkers en leidinggevenden.

Meer info

De SICK-gedragscode (Code of Conduct) legt de basis voor het zakelijke en persoonlijke gedrag bij SICK. Deze code is bindend voor alle medewerkers wereldwijd.

Meer info