Draaiende, incrementele motor feedback systemen

De robuuste oplossing voor asynchrone motoren

Incrementele motor feedback systemen zijn meetsystemen die de positie, de draairichting en de snelheid van elektromotoren registreren. Het aantal streepjes per omwenteling bepaalt de resolutie. De positie wordt bepaald op basis van een referentiebedrijf. De positie wordt daarna door het tellen van de impulsen afgebeeld.

Incrementele motor feedback systemen worden in beginsel toegepast in de snelheidsregeling.

Zij zijn mechanisch en elektrisch optimaal afgestemd op asynchrone motoren. Leverbaar zijn alle gangbare elektrische interfaces.

Uw selectie leverde helaas geen resultaat op