2D-LiDAR-sensoren
LMS4000

Lasermeting zonder compromissen – precies, snel en betrouwbaar

Uw voordelen

 • Precieze meting van snel bewegende, kleine en grote objecten onafhankelijk van hun vorm, kleur of oppervlaktemateriaal
 • Gedetailleerde aftasting van de objecten bij grote scherptediepte en breed dynamisch bereik zonder externe belichting of extra lijnlaser
 • Uitbreiding meetbereik op basis van behoefte door montage van meerdere apparaten naast elkaar zonder onderlinge beïnvloeding
 • Snelle inbouw, hoge beschikbaarheid, eenvoudig onderhoud

Overzicht

Lasermeting zonder compromissen – precies, snel en betrouwbaar

De 2D-LiDAR-sensor LMS4000 is bijzonder geschikt voor inzet in de intralogistiek, materiaalhandling en alle gebieden waarop goederen snel en doelgericht geanalyseerd en bewogen moeten worden. Met de LMS4000 biedt SICK de ideale oplossing voor het meten van positie, vorm, volume of oppervlaktemateriaal van objecten en de objecten op basis daarvan te evalueren en verder te verwerken. De sensor meet precies met een hoge tastdichtheid en breed dynamisch bereik, onafhankelijk van de objectpositie in containers, dozen, op pallets, vrijstaand of elkaar rakend. Het resultaat: een hoge flow met tegelijkertijd hoge proceszekerheid en weinig onderhoudswerk.

In één oogopslag
 • Precieze meting, ook bij zeer donkere of glanzende objecten
 • Fijne hoekresolutie voor hogere meetpuntdichtheid
 • Hogesnelheidsmeting met 600 Hz en snelle datatransmissie met gigabit-ethernet
 • Synchronisatie van apparaten zonder onderlinge beïnvloeding
 • Voor industrie geschikte M12-aansluitingen

Voordelen

De allrounder voor verschillende applicaties

De 2D-LiDAR-sensor LMS4000 levert als één enkel onderdeel in de geautomatiseerde productie exacte gegevens over positie en maat van de meest uiteenlopende objecten. De sensor geeft deze gegevens, vaak in combinatie met een encoder, aan een externe analyse-eenheid door. Dit resulteert in een grote verscheidenheid van toepassingsgebieden, zoals bijvoorbeeld bij de volume- en positionering van objecten, pick & place of palletiseer- en depalletiseerwerkzaamheden, inspectie van lege containers, kwaliteitscontrole van zonnecellen via motorblokken tot vliegtuigonderdelen, treinen of tunnelwanden en veel meer.
Palletiseren en depalletiseren Dankzij de hoge meetnauwkeurigheid en het grote dynamische bereik, vormen zelfs complexe palletiseer- en depalletiseerwerkzaamheden geen probleem voor de LMS4000. Deze detecteert betrouwbaar zelfs de fijnste overgangen tussen verschillende componenten, zelfs bij onmiddellijke veranderingen van zeer heldere naar zeer donkere objecten of sterk wisselende lichtsituaties.
Inspectie van lege containers Bij de inspectie van lege containers kunnen zelfs kubusvormige of zeer platte objecten betrouwbaar worden gedetecteerd. LiDAR-technologie voorkomt grote schaduweffecten aan de rand van de container en biedt ook volledige flexibiliteit wat betreft oriëntatie en het wijzigen van de afmetingen van containers.
Volumemeetsystemen in de logistiek Betrouwbare objectgegevens vormen de basis voor een exacte berekening van de vrachtkosten. Het gecertificeerde track-and-trace-systeem VMS5x00 levert dankzij een meetnauwkeurigheid tot 5 mm x 5 mm x 2 mm precieze gegevens in alle afmetingen. De LMS4000 maakt in logistiek- en distributiecentra met bandsnelheden tot 4 m/s een hoge materiaaldoorvoer.
Meting van voertuigen in het buitenlucht-bereik De LMS4000 meet zelfs zeer grote objecten zoals treinen, vliegtuigonderdelen, tunnels of vrachtcontainers precies, zodat beschadigingen, vervormingen of andere materiaalfouten worden gedetecteerd. Het is ook mogelijk meerdere apparaten met elkaar te synchroniseren en/of de apparaatversie met een vergroot werkzone te gebruiken.
Meten van objecten in de houtindustrie Uit de meetgegevens van de LMS4000 kunnen hoge-resolutie 3D-puntwolken van objecten worden gemaakt. Hieruit kunnen, bijvoorbeeld in de hout- maar ook in de voedingsmiddelenindustrie, de optimale grijp- en snijpunten voor verdere bewerking worden bepaald.
Kwaliteitscontrole in het binnen-bereik De LMS4000 is bij uitstek geschikt voor de kwaliteitsinspectie van motorblokken, behuizingen of andere metalen of niet-metalen objecten. Door bijvoorbeeld de contouren te vergelijken met een referentieobject kan op betrouwbare wijze worden vastgesteld of alle onderdelen correct zijn bevestigd, de gaten juist zijn geplaatst en er geen beschadigingen zijn.

Door de hoge precisie, snelheid en puntdichtheid is de LMS4000 een all-rounder voor volumemeting, kwaliteitscontroles en palletiseertaken. Grote of kleine, lichte of donkere voorwerpen vormen geen probleem voor de LiDAR-sensor.

Objectmeting - snel en precies

De LMS4000 meet objecten snel en precies, ongeacht hun vorm, kleur of oppervlaktestructuur. Met een openingshoek van 70° wordt een breed scangebied gecreëerd, dat door een continue laser met 600 Hz wordt afgetast via de roterende zeshoekige spiegel. Elke scan genereert daarbij 841 individuele meetpunten. Het gebruik van een roodlicht-laser in het zichtbare spectrum vergemakkelijkt de exacte uitlijning.

 • Grote werkzone

Objecten met een hoogte van 1 m worden met de LMS4000 continu gemeten over een breedte van 2,6 m. Voor objecten van 2 m hoog kan de meetveldbreedte tot 1,4 m bedragen. Bovendien kunnen met de apparaatversie met grotere reikwijdte zelfs objecten met een doorsnede van 3 m x 3 m of zelfs 4 m x 2 m worden gemeten.

 • Gegevensoverdracht doelgericht controleren en reduceren

De laserscanner kan specifiek worden geselecteerd via fotocellen of software-commando's in- en uitschakelen. Dit betekent dat alleen gegevens worden gegenereerd wanneer een object daadwerkelijk wordt gemeten. Interne filters maken het mogelijk de gegevens gericht te herleiden tot de specifieke toepassing en zo het totale systeem extra te ontlasten.

 • Precieze en robuuste meetprocedure

De continuous-wave-Procedure is gebaseerd op het principe van de fasecorrelatie. Het object reflecteert de continu uitgezonden laserstraal op de ontvanger van de laserscanner. De afstand kan precies worden gemeten uit het resulterende faseverschil tussen de uitzendende en ontvangende straal. Tegelijkertijd is de meetprocedures bestand tegen externe beïnvloeding, bijvoorbeeld vreemd licht of temperatuurschommelingen.

 • Vier datakanalen

Naast afstandsgegevens geeft de sensor indien nodig ook reflectie, hoekcorrectie en kwaliteitswaarden door. Dit maakt het mogelijk zelfs geringe verschillen in kleur en textuur van objecten zichtbaar te maken, versnellingen die op de sensor inwerken te compenseren en kritische meetpunten te identificeren. Het formaat van de outputgegevens kan voor elk kanaal afzonderlijk worden uitgebreid of beperkt.

 • Meetbereik uitbreiden

Het gebruik van verschillende laserscanners voorkomt schaduweffecten en maakt grotere meetvelden mogelijk. De motoren van de roterende spiegels kunnen via het systeem met elkaar worden gesynchroniseerd, zodat de apparaten elkaar niet beïnvloeden.

Precieze en robuust meetprocedure met grote scherptediepte en meetveldbreedte. Vier gegevenskanalen kunnen naar wens worden gecombineerd en de gegevensoverdracht met de laserbesturing kan naar behoefte worden geactiveerd.

Digitale filters voor meer vermogen

Digitale filters voor de voorbewerking en optimalisatie van de gemeten waarden verhogen de performance van de LMS4000 nog meer. Hierdoor kan de laserscanner direct worden afgestemd op de betreffende toepassing. Storingen worden op betrouwbare wijze vermeden en de gegevenshoeveelheden worden geoptimaliseerd voor het verdere proces.
Scangebiedfilter Registreert gegevens uitsluitend binnen een bepaald hoekbereik
Kantenfilter Voorkomt foutieve of extreme afstandswaarden aan de randen
Rechthoekig filter Laat alleen geldige gegevens toe binnen een gespecificeerd vierkant gebied
Mediaanfilter Strijkt de meetpunten glad met behulp van de naburige punten en corrigeert meetwaarde-uitschieters
Glanscompensatie Maakt heldere objectgebieden weer zichtbaar die anders als ongeldig zouden worden weergegeven vanwege een te hoog ontvangstsignaal
Filter gemiddelde waarde Berekent een rekenkundig gemiddeld meetpunt uit een vooraf bepaald aantal scans; de gegevensoutput wordt verminderd met de factor van de diepte van de middeling

Gerichte voorbewerking van gegevens dankzij een breed scala aan filteropties vermindert de inspanning in de downstream processtappen.

Applicaties

Downloads