Green Products

Milieubescherming door SICK-producten

SICK Green Products Image
SICK Green Products Image

Waarom SICK actie onderneemt

De inzet voor het milieu lag de oprichter van de onderneming, Dr. Erwin Sick, al na aan het hart. Hij ontwikkelde in 1956 het eerste apparaat voor het meten van de dichtheid van rookgassen ter vermindering van luchtverontreiniging. Samen met de technologische vooruitgang zijn de eisen die wereldwijd aan bedrijven worden gesteld om hun bijdrage te leveren aan milieu- en klimaatbescherming de afgelopen decennia ook toegenomen. Van productie en logistiek tot energieopwekking en -verbruik en uitstootbewaking, in alle industriële sectoren is de noodzaak om grondstoffen efficiënter te gebruiken groot. Sensoren kunnen hierbij helpen, omdat zij grote hoeveelheden relevante gegevens verzamelen en zo de noodzakelijke transparantie genereren die nodig is voor procesoptimalisatie.

Sensorintelligentie in actie voor milieu en klimaat

Met zijn ‘Green Products’-initiatief ondersteunt SICK zijn klanten om hulpbronnen efficiënter te gebruiken en de negatieve effecten op het milieu tot een minimum te beperken.

CO2-meetinstrumenten voor onder meer verbrandings-, proces- en drooginstallaties helpen SICK-klanten om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Met sensorproducten voor afvalverbrandingsinstallaties, elektriciteits-, staal- en cementfabrieken, voor de olie- en gasindustrie en voor installaties in de chemische en petrochemische industrie, levert SICK een belangrijke bijdrage tot het behoud van een leefbaar milieu.
In de stofmetingstechniek is SICK in staat om stofconcentraties precies te detecteren aan de hand van verschillende meetprincipes en zo de emissiegrenswaarden aan te houden of processtoringen in een vroeg stadium te herkennen.
Bij volumestroommeting voeren de sensorsystemen van SICK verschillende taken uit, zoals het bepalen van volumestromen in installaties en het meten van aardgashoeveelheden voor de aardgasindustrie of de uitstootbewaking bij industriële processen.

Deze en andere voorbeelden tonen aan hoe sensorintelligentie van SICK bedrijven kan ondersteunen bij het bereiken van hun milieudoelstellingen. Meer informatie over applicaties voor uw branche vindt u hier.

SICK Green Products Maritime Image

Voorbeeld: Maritieme industrie

Wereldwijd zijn scheepsemissies schadelijk voor mens en milieu: meer dan 10 procent van de CO2-emissies in de wereld is toe te schrijven aan de internationale scheepvaart. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft daarom strengere voorschriften uitgevaardigd, die wereldwijd vanaf 2020 voorzien in aanzienlijk lagere grenswaarden voor scheepsuitlaatgassen. Met de oplossingen van SICK kan de scheepvaartindustrie zijn emissies betrouwbaar bewaken. De meetapparatuur controleert uitlaatgaswassers of zogenaamde scrubbers, die voor de gezondheid schadelijke zwaveloxiden uit de uitlaatgassen van scheepsmotoren filteren. En zo zorgen voor schone lucht boven de oceanen van de wereld.

SICK Green Products Steel Industry Image

Voorbeeld: Staalindustrie

Met het oog op een betere milieubescherming houdt de staalindustrie zich niet alleen bezig met de vermindering van de uitstoot. Ook het efficiënt gebruik van energie, materialen en stoffen, het waterverbruik of de productie van afval en afvalwater bieden extra uitgangspunten. Een sensorsysteem van SICK kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de verspilling van staven, draden of dragers in de walserij te minimaliseren. Door debietmeting en toerentalmeting te combineren om de hoofdventilatoren te controleren en te sturen, kunnen de SICK-sensoren ook het elektrische energieverbruik van uitlaatgassystemen optimaliseren.

SICK Green Products Mechanical Engineering Image

 

Voorbeeld: Machinebouw

Vooral vanwege hun hogere energie-efficiëntie zal het gebruik van elektronische, geregelde aandrijvingen in machines beduidend toenemen. SICK ondersteunt deze positieve ontwikkeling actief met motor-feedback-systemen die speciaal zijn afgestemd op synchrone motoren.

SICK Green Products Engery Image

Voorbeeld: Energiesector

Windenergie speelt een belangrijke rol in een duurzame energie-economie. Door middel van sensoren kunnen de onderdelen van de installatie, zoals de rotorbladen, zodanig worden ingesteld dat de maximale hoeveelheid energie kan worden opgewekt. SICK biedt voor deze afstelling absolute encoders die magnetische scannen.