Green Production

SICK Green Production Image
SICK Green Production Image

Waarom SICK actie onderneemt

In de productieomgeving wordt bijzonder veel gebruik gemaakt van grondstoffen - van de productieprocessen zelf tot de noodzakelijke infrastructuur. Het gebruik van gevaarlijke stoffen, het verbruik van energie en water, en het daaruit ontstane afval vormen een belasting voor het milieu die zoveel mogelijk moet worden beperkt. Productie is een belangrijke steunpilaar van het bedrijfssucces bij SICK, zodat hier bijzondere aandacht wordt besteed aan grondstofbesparende en milieuvriendelijke werkwijzen.

Het product in zicht - en verder dan dat

SICK beschouwt en evalueert de volledige levenscyclus van zijn producten om conclusies te trekken voor procesoptimalisatie met betrekking tot het milieupotentieel. SICK neemt op dit gebied wereldwijd de verantwoordelijkheid op zich en gaat in sommige gevallen verder dan de wettelijke voorschriften. Wij verhogen de grondstoffenefficiëntie binnen de relevante productieprocessen en infrastructuur. Bij de ontwikkeling en verbetering van productietechnologieën werkt dit actiegebied nauw samen met ‘Green Materials’ om de ecologische voetafdruk verder te verkleinen. SICK kijkt ook buiten de eigen onderneming, bijvoorbeeld bij partners en leveranciers, naar geschikte oplossingen om de hele waardetoevoegingsketen duurzaam te organiseren.

Daarbij concentreren wij ons vooral op de drie aspecten:

  • Energie- en grondstofbesparingen in het productieproces
  • Vermindering van gevaarlijke stoffen 
  • Nieuwe productietechnologieën voor het omgaan met milieuvriendelijke materialen