Green Mobility

Waarom SICK actie onderneemt

Een groter deel van de CO2-emissies wordt veroorzaakt door het dagelijks verkeer, in de EU is dat ongeveer 30 procent. Van de totale CO2-emissies door het Europese wegverkeer wordt ongeveer 60 procent veroorzaakt door motorvoertuigen. Daarom richt SICK zich precies op dit punt: Op het actiegebied ‘Green Mobility’ willen we gericht de uitstoot van koolstofdioxide verminderen op het gebied van zakenreizen en woon-werkverkeer van SICK-werknemers.

Met ‘Green Mobility’ in de richting van duurzaamheid

Elektromobiliteit: Noodzakelijke zakenreizen worden zo milieuvriendelijk mogelijk gemaakt. Al vanaf 2011 worden bij SICK al elektrische auto's gebruikt voor zakenreizen tussen Duitse locaties. De voedingsspanning geschiedt volledig op basis van groene stroom en het wagenpark wordt voortdurend uitgebreid. Daarnaast staan er elektrische fietsen ter beschikking van de medewerkers. Deze elektrische fietsen werden geschonken door Dorothea Sick-Thies, dochter van de grondlegger van de onderneming, Dr. Erwin Sick, maar ook een toegewijd beschermster en initiatiefneemster van talrijke milieumaatregelen bij SICK. SICK investeert ook in de noodzakelijke infrastructuur en breidt zijn netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto's voortdurend uit, bijvoorbeeld in parkeergarages voor medewerkers of op bezoekersparkeerplaatsen.

Bevordering van milieuvriendelijk reizen: Voor een wereldwijd actieve onderneming als SICK zijn zakenreizen tussen individuele locaties niet te vermijden. Waar dan ook mogelijk worden zakenreizen vervangen door telefoon- en videoconferenties. Als zakenreizen onvermijdelijk zijn, worden ze op de meest milieuvriendelijke manier uitgevoerd, bijvoorbeeld met de trein of middels een efficiënte reisplanning met carpoolgroepen. Voor korte afstanden richt SICK zich op elektromobiliteit. Sinds 2013 worden CO2-emissies veroorzaakt door zakenreizen (indirecte emissies) gecompenseerd door ‘atmosfair’ via een klimaatbeschermingsproject in overeenstemming met de CDM Gold-standaard.

Ook de werkgroep ‘Umweltfreundlich zu SICK’ (Milieuvriendelijk naar SICK) zet zich al jaren in om medewerkers te ondersteunen bij het overschakelen naar milieuvriendelijke vervoermiddelen, zoals de fiets of het plaatselijke openbaar vervoer. Bovendien vereenvoudigt een app de organisatie van carpoolgroepen en zorgt deze voor extra motivatie bij de werknemers.

Een andere maatregel om de CO2-emissies te verminderen, is een ‘Green Car Policy’ voor diegenen die recht op bedrijfsauto hebben, die sinds 2013 van kracht is en voortdurend verder wordt ontwikkeld. Het verrekeningsmodel maakt de keuze voor een emissiearme bedrijfswagen financieel aantrekkelijk.