Green Mindset

SICK Green Mindset Image
SICK Green Mindset Image

Waarom SICK actie onderneemt

Duurzaamheid is een alomtegenwoordig onderwerp - iedereen heeft er elke dag mee te maken. Industriële bedrijven zoals SICK zijn hier uiteraard niet van vrijgesteld. En dat is ook nodig, want alleen als de klimaatverandering een halt wordt toegeroepen en de grondstoffen op verantwoorde wijze worden gebruikt, zal de wereld een plaats blijven die het waard is om in te leven. Milieubescherming moet op alle niveaus een plaats krijgen en moet op gemotiveerde wijze worden bevorderd, van managementniveau tot elke individuele werknemer.

‘Green Mindset’ – op alle niveaus

Met ‘Green Mindset’ bedoelen wij dat op alle actieniveaus rekening wordt gehouden met duurzame aspecten en dat wordt ingezien waarom deze een hoge significantie moeten krijgen. SICK verhoogt het milieubewustzijn in de onderneming door voorbeeldprojecten op waarde te schatten en te promoten en door er uitgebreide informatie over te verstrekken in educatieve maatregelen. Bij SICK is duurzaamheid een totaalconcept dat elk aspect van de onderneming raakt. Onze medewerkers worden dus niet alleen dagelijks daarmee geconfronteerd, maar worden ook geïnformeerd over alle maatregelen - zo ontstaat een ‘Green Mindset’. Suggesties voor verbeteringen kunnen door elke werknemer worden gemeld en worden opgenomen in concrete duurzaamheidsprojecten.

Naast de bedrijfsinterne expertise wordt SICK ook bijgestaan door een externe raad van deskundigen. Samen worden projecten om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken voortdurend weerspiegeld, aangepast en internationaal uitgebreid.