Green IT

SICK Green IT Image
SICK Green IT Image

Waarom SICK actie onderneemt

Volgens actuele schattingen is voor de informatie- en communicatietechnologie ongeveer 4% van de stroom in de wereld nodig. Daarnaast zorgen videostreaming, social media, big data, kunstmatige intelligentie en de digitalisering van bedrijfsprocessen en productiestromen voor een wereldwijde stijging van het energieverbruik en dus van de CO2-emissies. Daarnaast worden bij de fabricage van IT-apparatuur metalen (waaronder zilver, goud, koper, lithium) en zeldzame aardmetalen (bijv. neodymium, tantaal) gebruikt, die een negatief effect op het milieu hebben omdat zij gewoonlijk onder ongecontroleerde omstandigheden worden gedolven. Deze voorbeelden tonen, waarom ook het actiegebied IT definitief optimalisatiemogelijkheden zoals bedoeld in de ecologische Duurzaamheid biedt.

Wat SICK verstaat onder ‘Green IT’

‘Green IT’ is de term die we gebruiken om energie-efficiënte en milieuvriendelijke informatie- en communicatietechnologie bij SICK aan te duiden. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen ‘Groen in de IT’ en ‘Groen door de IT’:

‘Groen in de IT’ omvat onder meer het gebruik van energiebesparende IT-apparatuur en de optimalisatie van de benodigde middelen op de werkplek en de koeling van servers. Bovendien hecht SICK belang aan een duurzame levenscyclus voor IT-apparatuur - van aankoop tot recycling. Met grondstofbesparende en energie-efficiënte processen, zoals servervirtualisatie en het uniform maken van applicaties om de server- en energiebelasting te verminderen, proberen wij ons ook te richten op ecologische duurzaamheid op IT-gebied.

‘Groen door de IT’ bij SICK omvat de beschikbaarstelling van IT-infrastructuur om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Daartoe behoren systemen voor videoconferenties, ter vervanging van onnodige zakenreizen, of IT-uitrusting voor mobiel werken thuis. Het bevordert ook de samenwerking tussen afdelingen, waardoor de digitalisering van bedrijfsprocessen in de hele onderneming wordt gestimuleerd.