Contact
Feedback

Mens-materiaal-onderscheiding: naadloze veiligheid in geautomatiseerde productieprocessen

A man stands next to a plant with an automated material transport system.
A man stands next to a plant with an automated material transport system.

Automatisch materiaaltransport van en naar gevaarlijke zones kan worden beveiligd met verschillende oplossingen om risico’s voor personen te voorkomen. Tegelijkertijd houdt de veilige mens-materiaal-onderscheiding de maximale materiaalstroom in stand en draagt zo actief bij aan het verhogen van uw productiviteit.


Oplossingsvariant 1: Muting met veiligheidslichtgordijn, veiligheid reflector fotocel of veiligheidslaserscanner

Example: Muting using a safety laser scanner

Beveiliging van een machine met een muting-systeem bestaande uit een beveiligingssysteem in combinatie met muting-sensoren (bijvoorbeeld fotocellen met reflector). Door de verdeling van de muting-sensoren wordt het te transporteren materiaal als zodanig herkend en wordt de veiligheidsinrichting tijdelijk begrensd en procesafhankelijk overbrugd. Personen worden betrouwbaar herkend. Als veiligheidssensoren zijn veiligheidslichtgordijnen, meerstralige lichtschermen of veiligheidslaserscanners geschikt.

Oplossingsvariant 2: Patroonherkenning met veiligheidslichtgordijn

Example: Pattern recognition using a safety light curtain

Zonder muting-sensoren beveiligt een horizontaal geplaatst veiligheidslichtgordijn de toevoer- en uitvoerlocaties. Met de zelflerende dynamische patroonherkenning kan het veiligheidslichtgordijn betrouwbaar tussen mens en materiaal onderscheiden. Zonder extra secundaire sensoren kan het betrouwbaar onderscheiden tussen toegestane objectpatronen, bijvoorbeeld de benen van een persoon. Storingen door kleinere objecten, bijvoorbeeld elektrische kabels of folieresten die in het veiligheidsveld steken, worden door het lichtgordijn getolereerd. Deze oplossing biedt daarmee maximale veiligheid in combinatie met een optimale beschikbaarheid.

 

Onze oplossingen voor de mens-materiaal-onderscheiding

Naar boven