Barcodescanners van SICK doorstaan stresstest bij Febelco

De uitdaging bij Febelco is niet min

Het bedrijf heeft meer dan 2500 apotheken als klant, die allen drie tot vier keer per dag beleverd worden vanuit acht verkooppunten en distributiecentra. De 220 bestelwagens die daarbij gebruikt worden, leggen dagelijks meer dan 50.000 km af.
Ook in de magazijnen werkt men met grote getallen: het bedrijf levert een 43.000 verschillende producten en het aantal orders kan per dag en per magazijn oplopen tot meer dan 7000.

Om dat volume snel, efficiënt en vooral zonder fouten te kunnen verwerken, loopt er door het magazijn heen een centrale rollenbaan waarop voor elk order een gecodeerde transportbak geplaatst wordt. In elke sector van het magazijn worden de bakken die daar gevuld moeten worden, automatisch uitgesluisd naar een tweede rollenbaan, waarna de operatoren de goederen kunnen picken aan de hand van de zendnota’s die aan het begin van de centrale rollenbaan in de bakken gelegd worden. Aan dat vertrekpunt wordt ook de unieke barcode op elk van de transportbakken gescand.

Het is aan de hand van die code dat het systeem verderop kan bepalen welke bakken in welke sectoren uitgesluisd moeten worden. En net bij dat aspect is de snelheid zo belangrijk, want als het evalueren van de scan te lang duurt, is de bak ondertussen het punt gepasseerd waarop hij eventueel uitgesluisd moet worden. De uitdaging is dus om in een fractie van een seconde de barcode te scannen, die waarde door te sturen naar een controlesysteem dat kan bepalen of de bak uitgesluisd moet worden en het resultaat terug te sturen naar de transfers die de nodige handeling realiseren.

Omdat dat met de bestaande installatie niet altijd lukte, besliste Febelco vorig jaar om het systeem van scannen en de sturing te vernieuwen. Daarvoor werd samengewerkt met integrator Reditech Engineering, een bedrijf gespecialiseerd in industriële automatisering.
 

Van online bestelling tot beslissing in PLC

“De bestellingen van de apotheken gebeuren online en worden beheerd in een eigen ERP-systeem”, zegt Joel Verhaegen, diensthoofd productietechnieken bij Febelco.
“Bij de bouw van de installatie leek het logisch om de beslissingen voor het uitsluizen van de bakken door een PC te laten nemen. Die was via het bedrijfsnetwerk verbonden met de databank van het ERP-systeem. Maar dat bleek geen goede keuze, want wanneer er te veel bakken tegelijk gescand werden op verschillende plaatsen in het magazijn, kon de PC niet volgen en werden bakken soms niet uitgesluisd. Ook de communicatie was niet optimaal. Het signaal van de scanners ging eerst naar een master scanner en werd dan via Ethernet doorgestuurd naar de PC. De scanners op zich hadden ook nog een zekere tijd nodig om de codes te lezen. Al die aspecten samen brachten de cyclustijd op enkele honderden milliseconden. Wanneer dan ook nog eens meerdere scanners tegelijk een barcode moesten doorsturen, kwam de beslissing om een bak uit te sluizen regelmatig te laat."

 Het nieuwe systeem maakt gebruik van een PLC (Programmable Logic Controller) in plaats van de PC en het netwerk is vervangen door het deterministische Ethernet/IP.
“Een PLC is ontworpen om snelle beslissingen te nemen en is hier dus de juiste keuze”, verklaart Werner Fransen, managing partner van Reditech. “Dat de beslissingen genomen worden op basis van gegevens in een databank van het ERP-systeem, maakt verder geen verschil. Een PLC kan die data even goed lezen en verwerken. De cyclustijd van het hele systeem is door de omschakeling teruggebracht tot 2 à 3 milliseconden.”
 

Barcodescanners geoptimaliseerd voor maximale snelheid

Om die korte cyclustijd ten volle te benutten had Febelco ook voldoende snelle barcodescanners nodig, en die werden gevonden in de CLV620-reeks van SICK.

Joel Verhaegen: “We hebben een stresstest georganiseerd met meerdere scanners, vergelijkbaar met de reële situatie. Die werden gedurende een hele nacht meer dan 500.000 keer getriggerd. Op die manier waren we zeker dat het systeem ook in piekmomenten, wanneer zich op de rollenbaan een trein van bakken aandient, zou standhouden. Zowel de scanners, het netwerk als de controller konden daarbij geëvalueerd worden.”

De gekozen scanners hebben de stresstest in ieder geval met glans doorstaan. De CLV620-barcodescanners zijn op zich al ontworpen voor gebruik in snelle toepassingen.
“Ze hebben een snellere processor dan hun voorgangers en een geavanceerd systeem voor codereconstructie. Bovendien kunnen ze rechtstreeks op Ethernet/IP aangesloten worden”, legt sales engineer Jean-Pierre Meersman van SICK uit. “In onze fabriek in Duitsland hebben we speciale testen gedaan om de performantie van de scanners nog verder te optimaliseren in functie van die toepassing. Zo kon een maximale snelheid verkregen worden, die voldeed aan de eisen van de klant.”
 

Het resultaat van de vernieuwing

Het resultaat van de vernieuwing is dat het foutenpercentage in de picking aanzienlijk teruggebracht werd, tot praktisch nul. Op niveau van het scannen doen zich al helemaal geen problemen meer voor: wanneer een barcode niet meer leesbaar is, beslist de controller om de bak sowieso  uit te sluisen. De operator kan aan de hand van de zendnota controleren of er al dan niet iets gepickt moet worden. Van de bakken die aan het eind van de centrale rollenbaan automatisch op een van de 24 expeditiebanen van de expeditiezone terechtkomen, kan men dan ook zeker zijn dat ze alle nodige producten bevatten.

Contact

Febelco
Europark Oost 32
9100 Sint-Niklaas
http://www.febelco.be
03/780 83 00

 

joel.verhaegen@febelco.be
 

Contact

Reditech Engineering
Frans Boelplein 15
9140 Temse
http://www.reditech.be
03/711 32 93

 

info@reditech.be