Contact
Feedback

Privacyverklaring

SICK is blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming, onze producten en onze diensten. Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk en wij willen graag dat u zich bij het bezoek aan onze website veilig voelt. Daarom leggen wij u graag uit welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website verwerken.

 • Bezoek van onze website

  Bezoek van onze website

  Verantwoordelijke SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany
  Doel van de verwerking Beschikbaarstelling van website
  Categorieën van de gegevens
  • IP-adres
  • Bezochte websites
  • Datum
  • Browser- en besturingssysteemtype
  Wettelijke grondslag Art. 6 (1) b) DS-GVO - Overeenkomst
  Bedrijfsbelangen -
  Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk niet voorgeschreven. Bij niet-beschikbaarstelling is de beantwoording aan het doel niet mogelijk.
  Opslagduur De gegevens worden direct na beschikbaarstelling van de website gewist.
  Gegevensbron Wij verwerken uitsluitend gegevens die u rechtstreeks aan ons beschikbaar heeft gesteld.
  Ontvanger van de gegevens
  Doorgifte naar derde landen Alle aan derde landen overgedragen gegevens worden geanonimiseerd zodat wij geen persoonlijke gegevens aan derde landen doorgeven.
  Logica van de geautomatiseerde beslissing Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.

  Verantwoordelijke SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany
  Doel van de verwerking Optimalisering van website
  Categorieën van de gegevens
  • Bezochte websites inclusief hun metagegevens
  • Naar SICK verwijzende websites
  • Datum
  • Browser- en besturingssysteemtype
  Wettelijke grondslag Art. 6 (1) f) DS-GVO - Legitieme belangen
  Bedrijfsbelangen Optimalisering van website
  Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling De verstrekking van persoonsgegevens is wettelijk of contractueel niet voorgeschreven. Bij niet-beschikbaarstelling is de beantwoording aan het doel niet mogelijk.
  Opslagduur De gegevens worden direct na beschikbaarstelling van de website geanonimiseerd.
  Gegevensbron Wij gebruiken de gegevens die wij tijdens de ‘beschikbaarstelling van website’ verzamelen.
  Ontvanger van de gegevens
  • Webhoster
   • Continum AG
  • Webanalyseservice
   • Adobe Systems Software Ireland Ltd.
  Doorgifte naar derde landen Wij geven geen persoonsgerelateerde gegevens door aan derde landen.
  Logica van de geautomatiseerde beslissing Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.
 • Cookies

  Cookies

  Wanneer u onze internetpagina's bezoekt, slaan wij informatie in de vorm van een ‘cookie’ op uw computer op. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een website aan te passen aan uw interesses of om uw winkelmandje op te slaan, om u dit bij een volgend bezoek nog beschikbaar te kunnen stellen. Wanneer u niet wilt dat wij uw computer herkennen, stel dan uw browser zo in dat hij cookies van de harde schijf van uw computer verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen. Hoe dit meer in detail werkt kunt u lezen in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Indien u deze instelling wijzigt, kan dit tot functionele beperkingen bij het gebruik van onze internetpagina's leiden.

  Wij bieden u de mogelijkheid in het kader van Consent Management (‘Cookie Banner’) om toegepaste cookies op onze internetpagina te beheren. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de daar genomen beslissing te wijzigen en vervolgens uw toestemming te verlenen of in te trekken. U kunt hier het beheer van de cookie-toestemming openen.

   

 • Online formulieren

  Online forms

  Responsible SICK NV / SA, Doornveld 10, 1731 Zellik, Belgium
  Purpose of processing Contact by user
  Categories of data
  • Business contact data
  • Inquiry
  Legal basis Art. 6 (1) b) GDPR
  §147 AO
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time 6 years
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  Transmission to third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of automated decision-making We do not use automated decisions.
 • Newsletter

  Newsletter

  Responsible SICK NV / SA, Doornveld 10, 1731 Zellik, Belgium
  Purpose of processing Provision of subscribed news for users
  Categories of data
  • Business contact data
  Legal basis Art. 6 (1) a) GDPR
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law or contract. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time We will delete your data immediately after you revoke your consent. You can revoke your consent at any time by contacting info@sick.be
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  • E-mail marketing provider
   • SICK AG
  Transmission in third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of the automated decision We do not use automated decisions.

   

  If you do not wish to be contacted for advertising purposes by e-mail, you can deactivate this service at any time by contacting info@sick.be

 • Downloaden van exclusieve informatie

  Download of exclusive information

  Responsible SICK NV / SA, Doornveld 10, 1731 Zellik, Belgium
  Purpose of processing Provision of exclusive information to interested parties
  Categories of data
  • Business contact data
  Legal basis Art. 6 (1) a) GDPR
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law or contract. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time We will delete your data immediately after you revoke your consent. You can revoke your consent at any time.
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  • E-mail marketing provider
   • SICK AG
  Transmission in third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of the automated decision We do not use automated decisions.

   

  If you do not wish to be contacted for advertising purposes by e-mail, you can deactivate this service at any time by contacting info@sick.be

 • Webshop

  Webshop

  Responsible SICK NV / SA, Doornveld 10, 1731 Zellik, Belgium
  Purpose of processing Processing of customer orders and inquiries.
  Categories of data
  • Business contact data
  • Access data
  Legal basis Art. 6 (1) b) GDPR
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law or contract. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time We will delete your data at your request.
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  Transmission in third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of the automated decision We do not use automated decisions.
 • Function Block Factory

  Function Block Factory

  Verantwoordelijke SICK NV / SA, Doornveld 10, 1731 Zellik, Belgium
  Doel van de verwerking Het beschikbaar stellen van een op software gebaseerde dienst voor geautomatiseerd aanmaken van PLC-functieblokken
  Categorieën van de gegevens
  • E-mailadres
  • Aangemaakte configuraties
  • Tijdpunt van het aanmaken
  • Aangemaakte bibliotheken
  Wettelijke grondslag Art. 6 (1) b) AVG - Belangenafweging
  Bedrijfsbelangen

  -

  Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling De beschikbaarstelling van de persoonsgerelateerde gegevens is wettelijk niet voorgeschreven. Bij niet-beschikbaarstelling is het aanmaken en beschikbaar stellen van een functieblokbibliotheek niet mogelijk.
  Opslagduur

  Wij bewaren uw gegevens zo lang op als u wilt of totdat wij deze zelfstandig verwijderd hebben.

  U kunt de gegevens op zijn vroegst na afloop van de garantieperiode verwijderen.

  Gegevensbron Wij verwerken alleen gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt.
  Ontvanger van de gegevens

  SICK AG

  Erwin-Sick-Straße 1

  79183 Waldkirch

  Doorgifte naar derde landen Wij geven geen persoonsgerelateerde gegevens door aan derde landen.
  Logica van de geautomatiseerde beslissing Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.

   

 • Beveiligingsmeldingen en aanvragen

  Beveiligingsmeldingen en aanvragen

  Verantwoordelijke instantie SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany
  Doel van de verwerking Verwerking van beveiligingsmeldingen en aanvragen.
  Categorieën van de gegevens E-mail communicatie
  Wettelijke grondslag Art. 6 (1) f) AVG
  Bedrijfsbelangen De verstrekte persoonsgerelateerde gegevens zijn nodig voor de verwerking van het gemelde incident en voor de dienstverlening.
  Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling De beschikbaarstelling van uw persoonsgerelateerde gegevens is wettelijk of contractueel niet voorgeschreven. Bij niet-beschikbaarstelling kan onder bepaalde omstandigheden een aanvraag of melding niet worden verwerkt.
  Opslagduur De gegevens worden een maand na voltooiing van het proces verwijderd.
  Gegevensbron Wij verwerken uitsluitend gegevens die u rechtstreeks aan ons beschikbaar heeft gesteld.
  Ontvanger van de gegevens Er vindt geen gegevensoverdracht aan derden plaats.
  Doorgifte naar derde landen Wij geven geen persoonsgerelateerde gegevens door aan derde landen.
  Logica van de geautomatiseerde beslissing Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.

Uw rechten

U heeft het recht

 • van inzage in uw persoonsgegevens;
 • op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • op wissen of blokkering van uw persoonsgegevens;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • op herroepen van uw toestemming vanaf dat moment, indien de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming berust; alsmede
 • op het indienen van een klacht bij een autoriteit voor gegevensbescherming, indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens ingaat tegen het privacyrecht.

Neem daarvoor contact op met onze functionarissen voor de gegevensbescherming. Wij zullen op passende wijze reageren op alle aanvragen.

SICK NV / SA
Doornveld 10
1731 Zellik
Belgium
info@sick.be

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde aan de geldende vereisten aan te passen. De actuele privacyverklaring is op onze website op elk moment opvraagbaar.

Naar boven