Compliance

SICK Compliance Image
SICK Compliance Image

Het succes van SICK is gebaseerd op het vertrouwen van onze klanten, leveranciers, medewerkers en het publiek in het algemeen. Essentieel voor de handhaving van dit vertrouwen, voor de stabiliteit van het bedrijf en voor verdere groei is de naleving van wettelijke en bedrijfsinterne richtlijnen. 

 
Het SICK Compliance Management System streeft ernaar om aan deze vereisten te voldoen en omvat fundamentele principes en maatregelen die ervoor zorgen dat het gedrag binnen het bedrijf wettelijk in orde is.
 
 • Compliance Organisation bij SICK

  De SICK Compliance Organisation zorgt voor de concernbrede naleving van wettelijk en bedrijfsinterne richtlijnen. Zij staat ter beschikking van alle onderdelen van het SICK-concern in een ondersteunende en adviserende rol. Bovendien zien onze lokale compliance-functionarissen erop toe dat de wettelijke en bedrijfsinterne richtlijnen worden nageleefd en ondersteunen ze het management van de bedrijven van het SICK-concern bij de implementatie van compliance.

 • Gedragscode van SICK

  Doel van het SICK Compliance-managementsysteem is de naleving van wettelijk en bedrijfsinterne richtlijnen te bevorderen en ongeoorloofd gedrag te voorkomen. 

  De basis hiervoor wordt gevormd door de SICK Gedragscode
  De gedragscode van SICK stelt normen in de zakelijke omgang en is van toepassing op alle medewerkers van SICK. Het is zodoende de universeel geldende leidraad voor correct gedrag in het dagelijkse beroepsleven.
 • Leverancierscode van SICK

  Naast de Gedragscode van SICK zou graag SICK haar gedragsbeginselen in de gehele waardeketen promoten. Om dit te garanderen, verwacht SICK dat ook de leveranciers de minimumnormen naleven en ernaar streven dat deze in de hele toeleveringsketen worden nageleefd. 

  De basis hiervoor wordt gevormd door de SICK Leverancierscode.
   
 • SICK Integrity Line (klokkenluidersregeling)

  Via de SICK Integrity Line kunt u altijd snel en eenvoudig zorgen over wangedrag melden, voor wat betreft ons bedrijf of een SICK-concernbedrijf of het welzijn van SICK-medewerkers en derde personen. Ook is het mogelijk om in het kader van een melding vragen over Compliance-onderwerpen te stellen.

  Medewerkers, zakenpartners, klanten of andere derden hebben de mogelijkheid om te allen tijde via de volgende meldingskanalen informatie te verstrekken in geval van concrete aanwijzingen van inbreuken m.b.t. compliance: 
   
  Integrity Line Icon

  SICK Integrity Line:

  Het is mogelijk om contact op te nemen met het SICK Compliance Team via het webgebaseerde platform "SICK Integrity Line". Deze communicatie is vertrouwelijk en beschermd. De inhoud van de verslagen wordt verwerkt door het SICK Compliance Team. 
  Klokkenluiders kunnen hun informatie anoniem of met naam en toenaam verstrekken. 

  Meldingen kunnen worden gedaan via de volgende websites: 

  SICK AG en haar concernbedrijven: Integrity Line van SICK AG
  SICK Vertriebs-GmbH:                  Integrity Line van SICK Vertriebs-GmbH
  SICK Engineering GmbH:                          Integrity Line van SICK Engineering GmbH
  SICK Kft.:                 Integrity Line van SICK Kft.
   
  In de VS en Canada kan vertrouwelijke en beschermde informatie ook telefonisch worden doorgegeven aan de SICK Integrity Line. De volgende landspecifieke telefoonnummers staan voor dit doel ter beschikking:
  Canada: +1 866 204 1940 - Voer de volgende identificatiecode in: 11477
  VS: +1 833 211 3671 - Voer de volgende identificatiecode in: 11477
   

   

  E-Mail Icon

  E-mail

  Je bereikt het SICK Compliance-team bovendien via het volgende e-mailadres: compliance@sick.de
  Telefon Icon

  Telefoon:

  Opmerkingen kunnen ook worden verstrekt via het volgende telefoonnummer: +49 (0)7681-202-3276
   
  Post Icon

  Post / persoonlijk

  Het postadres voor het indienen van tips is:

  SICK AG
  Compliance / LGC
  Erwin-Sick-Str. 1
  79183 Waldkirch
  Germany

   

  Voor een persoonlijke afspraak, gelieve u ons op voorhand te bellen op +49 (0)7681-202-3276.