Complete sensoroplossingen voor AGC-systemen in distributiecentra in de branche koerier, expres, pakket en post

7-nov-2018

Industrie 4.0 – en de daarmee gepaard gaande vraag naar op maat gemaakte, flexibele intralogistieke oplossingen – wordt in de koeriers-, expres-, pakket- en postbranche (KEP) in toenemende mate geïmplementeerd. Automated Guided Carts (AGC) en logistiektreinen bewijzen efficiënte aanvullingen en alternatieven te zijn voor conventionele materiaalstroom- en sorteerinstallaties. SICK biedt daarvoor een modulair ecosysteem aan – met sensoroplossingen, die autonome voertuigen tot veilige en efficiënte gereedschappen voor een productieve intralogistiek maken.

 

Flexibele logistieke processen in distributiecentra in de branche koerier, expres, pakket en post vereisen transporttechnologieën, die kunnen worden aangepast aan de betreffende taken – ook met betrekking tot hun sensorsysteem en besturingstechniek. Daarbij is het doel, intelligente, zelforganiserende wagenparken te gebruiken, die voldoen aan groeiende flexibiliteitsbehoefte en zo interne materiaalstromen in productie- en logistieke processen efficiënt verbinden. Of het gaat om lokalisatie, veiligheid van personen, botsingsbescherming of lasthandling – het modulaire ecosysteem van SICK maakt complete sensoroplossingen mogelijk voor alle soorten van mobiele platformen en biedt daarbij maximale economische efficiëntie, betrouwbare werking en toekomstbestendige investeringen.

 

Niet elk pakket kan via een transportband worden getransporteerd

transport- en sorteerinstallaties op locaties in de branche koerier, expres, pakket en post zijn voornamelijk ontworpen voor objecten met duidelijk gedefinieerde afmetingen. Maar met de boom in e-commerce is de diversiteit aan te behandelen goederen aanzienlijk gegroeid. Meubels, banden, fietsen en andere voorwerpen zijn met betrekking tot hun vorm en hun volume dermate groot, dat ze intralogistiek op speciale wijze moeten worden behandeld. Zelfrijdende logistiektreinen – zoals onlangs in een Amerikaans distributiecentrum geïmplementeerd – zijn een intelligente oplossing voor de automatische hantering van dergelijke goederen. De efficiëntie van het complete goederenafhandelingssysteem in het distributiecentrum stijgt daarbij duidelijk, omdat de werknemers worden ontlast van zware en monotone transporttaken en ter beschikking zijn voor specialistische taken met hogere voordelen.

 

Modulair ecosysteem voor intelligente AGC's in de magazijnlogistiek

Omdat de autonome logistiektreinen en het personeel in het magazijn zij aan zij werken, zijn de AGC's uitgerust met de modernste veiligheidstechniek van SICK. De lokalisatietechniek is ook „made by SICK“ – alles als sleutelklare oplossing, die zich flexibel aan de actuele en toekomstige vereisten van de afzonderlijke sorteerinstallaties laat aanpassen. Met de aanpasbare sensoren en regelapparaten kunnen klanten- en toepassingsspecifieke oplossingen voor de mobiele materiaalstroomtechniek worden gerealiseerd. Het complete ecosysteem biedt veelsoortige oplossingsbenaderingen voor taken zoals de veiligheid van personen, lokalisatie en voorkomen van botsingen alsmede voor de hantering en het identificeren van transportgoederen.

 

AGC-, sensor- en competentie in de branche koerier, expres, pakket en post voor optimale bekwaamheid en productiviteit

Het portfolio van SICK voor de intelligente mobiele automatisering verenigt de jarenlange ervaring van de onderneming in AGV (Automated Guided Vehicles)- en AGC-toepassingen met de intelligente sensortechnologieën en de uitgebreide kennis van KEP-processen. De diversiteit van de oplossingen voor de voertuiggeleiding (bijvoorbeeld optische en magnetische lijnherkenning of rasterlokalisatie via datamatrixcodes) in combinatie met het brede pallet aan veiligheidsgecertificeerde scanners, sensoren en besturingscomponenten voor de 2D-, 3D- en 360°-voertuigbescherming bewijzen de hoge flexibiliteit van de sensor-oplossingspakketten van SICK. Andere sensoroplossingen maken de automatische hantering en identificatie van pallets, gaasboxen en andere laadhulpmiddelen mogelijk. Zo blijven goederen op logistiektreinen of AGC's in het gesloten IT-circuit van het bedrijf en kunnen op elk moment worden getraceerd. Intelligente sensoren bieden ook diagnosefuncties voor geoptimaliseerde onderhoudsroutines en de voorkoming van uitvallen, waardoor de voertuigbeschikbaarheid en de productiviteit van distributiecentra wordt verhoogd.

 

Naast de flexibele, individuele vormgeving van een oplossing minimaliseert het SICK-ecosysteem ook hun complexiteit. Alle componenten zijn onderling gecoördineerd, de interfaces zijn op elkaar afgestemd en alles is uit één hand verkrijgbaar – zo worden integratie- en functionaliteitsrisico's betrouwbaar geminimaliseerd. Daarnaast kan de informatie van verschillende sensoren in de vorm van voorbewerkte ruwe gegevens aan bovenliggende besturingssystemen worden overgedragen, wat de integratie in een klantspecifieke besturingsomgeving vereenvoudigt. Last but not least is het ecosysteem er ook voor ontworpen, de mobiele materiaalstroomoplossing van het magazijn in de branche koerier, expres, pakket en post in de cloud te integreren.

 

 

Industrie 4.0 gaat steeds sneller: Sensoroplossingen voor mobiele platformen

 

 

 

Verdere bijdragen:

 

Traceerproces op artikelniveau door identificatietechniek

Mobiele machines - smart door sensoren

Programmeerbare sensoroplossingen met SICK AppSpace

Smart: Sensoren besturen afvalverwijdering

 

 

Volker Glöckle 

Vicepresident en Head of Global Industry Center Technical Industry Management 

Sinds zijn toetreding tot SICK in 2001 heeft Volker Glöckle verschillende managementfuncties bekleed op het gebied van operationele logistiek. Momenteel is hij onder andere verantwoordelijk voor referentieprojecten in het bereik van mobiele platformen en werkt samen met klanten aan de ontwikkeling van een ‘digitale tweeling’ voor logistieke systemen. 

 

Mobiele robots:
Move into new dimensions

Robotsystemen vinden meer hun weg – of het nu is in de productie, in de logistiek of op servicegebied. Sensoroplossingen voor alle varianten van mobiele robots

Kom meer te weten