Meting van de diameter van een siliciumingots

De afstandsensor OD Precision wordt gebruikt voor de exacte meting van de ingots, om een optimaal opbrengst aan wafers uit de ingots te verkrijgen. Het ongelijkmatige en glanzende oppervlak vormt geen probleem en er is geen tijdrovende nieuwe kalibratie nodig.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Iedere dimensies superprecies bepalen
  • Talrijke meetbereiken van 24 mm ... 26 mm tot 300 mm ... 700 mm
  • Oppervlakonafhankelijke meting met CMOS-ontvangstelement
  • De hoogste meetnauwkeurigheid en meetfrequentie
  • Glasdiktemeting met slechts één sensorkop
  • Verschillende lichtvlekgrootten
  • Geïntegreerde calculatie door max. drie sensoren
  • Stand-alone-gebruik via RS-422