Gevarenzones beveiligen zonder veiligheidshek

Veiligheidslaserscanners microScan3 Core beveiligen de gevarenzones van de installatie die vrij toegankelijk zijn voor de operator. Iedere naderende persoon wordt betrouwbaar gedetecteerd. Als de zone wordt betreden, wordt de installatie automatisch in een veilige toestand gezet – bij gelijkblijvend optimale toegankelijkheid voor de operator.