Directe tag-gebaseerde objectlokalisatie op de vrije ruimte

De lokalisatie van de absolute positie is met name geschikt voor de traceerbaarheid van grote, waardevolle goederen in open gebieden, zoals productieapparatuur in de vorm van gereedschappen, transportmiddelen of pallets. De lokalisatie gebeurt via een UWB-tag die op het goed wordt aangebracht. Antennes ontvangen de signalen van de tags en overdragen de time stamp naar een lokalisatieplatform. De Asset Analytics-software evalueert de betreffende gegevens en kan bijvoorbeeld een kaart maken met de actuele positie van de objecten op de vrij oppervlakken. Zo kunnen gezochte objecten direct worden gevonden. Bovendien kunnen de magazijn- en bewegingsgegevens van de bewaakte objecten worden geëvalueerd en kunnen warmtekaarten of bewegingsprofielen worden gemaakt.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Nauwkeurig lokaliseren, traceren en beheren van activa
  • Schaalbaar lokalisatiesysteem voor de registratie van positie- en statusgegevens van bedrijfsmiddelen
  • Traceerfunctionaliteit
  • Indirecte objectlokalisatie via datafusie
  • Geofencing: geautomatiseerde activering van gedefinieerde opvolgingsprocessen zodra activa bepaalde geozones bereiken of verlaten
  • Evenementenbeheer