Volledigheidscontrole in het pickproces via lokalisatiegegevens

De lokalisatiegegevens die UWB lokalisatiesystemen en IIoT gateway-systemen verzamelen, worden verder verwerkt in de Asset Analytics-software. Als een bewaakt object een vooraf gedefinieerde geozone bereikt, activeert Asset Analytics een gedefinieerde actie, bijv. een geautomatiseerde volledigheidscontrole van het pickgebied.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Nauwkeurig lokaliseren, traceren en beheren van activa
  • Schaalbaar lokalisatiesysteem voor de registratie van positie- en statusgegevens van bedrijfsmiddelen
  • Traceerfunctionaliteit
  • Indirecte objectlokalisatie via datafusie
  • Geofencing: geautomatiseerde activering van gedefinieerde opvolgingsprocessen zodra activa bepaalde geozones bereiken of verlaten
  • Evenementenbeheer