Meting van het persluchtverbruik en lekkagedetectie in de productie

De thermische flowmeter FTMg meet flow, temperatuur en procesdruk in persluchtsystemen. Gebruikslocaties zijn de centrale persluchtopwekking, het voedingsnet en de aangesloten machines. De interne datalogging over een periode van zeven dagen en de geïntegreerde statistische evaluatie helpen om zelfs de kleinste lekkages in het persluchtsysteem op te sporen. Alle meetgegevens kunnen worden verzonden via IO-Link of met schakelsignalen en analoge signalen. Bovendien maakt Power over Ethernet (communicatie met OPC UA) een eenvoudige web-based verbinding met een computer of cloud mogelijk om het energieverbruik transparant te maken.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Flowsensor met energiemeting
  • Meet perslucht en niet-corrosieve gassen zoals argon, helium, kooldioxide en stikstof
  • Visualisatie van het persluchtverbruik via Monitoring-app FTMg van SICK
  • Meting van gasflow, -temperatuur, procesdruk en energieverbruik met slechts één sensor
  • Gering drukverlies
  • Hoge meetdynamiek voor cilinder- en lekkagebewaking