Kunststof en rubber

Meer bereiken met intelligente sensoren

Trailer bekijken

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

meer

Kant-en-klare veiligheidsoplossingen

Ga ook op weg naar meer productiviteit en veiligheid

Veilige en intelligente totaaloplossingen, op maat gemaakt voor uw uitdaging - wij bieden het volledige programma. Verhoog uw productiviteit door machineveiligheid: van individueel advies, planning en uitvoering tot en met de oplevering nemen wij het hele project voor u over.

meer

Smart Fluid Power

Sensoren van SICK voor hydraulische en pneumatische systemen maken het verschil

Meer

Samenwerking op gelijke voet

Sensoroplossingen voor robotsystemen

Mens en robot komen steeds dichter bij elkaar te staan. Daarbij spelen de sensoren van SICK een bepalende rol. Ze zorgen ervoor dat de robot precies kan waarnemen, de voorwaarde voor een gelijkwaardige samenwerking bij alle uitdagingen op het gebied van robotsystemen: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling en Position Feedback.

meer

MORE THAN A VISION

Onze identificatieoplossingen

meer
Kunststof en rubber
Productielogistiek wordt slim
Kant-en-klare veiligheidsoplossingen
Smart Fluid Power
Samenwerking op gelijke voet
MORE THAN A VISION

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende applicaties

Overzicht

Sensoroplossingen voor de kunststof- en rubberindustrie

De kunststof- en rubberindustrie levert producten aan een groot aantal bedrijfstakken. Zo oefenen in het bijzonder de automobiel-, de elektronica en witgoedindustrie evenals de verpakkingsindustrie een niet onaanzienlijke invloed uit op de ontwikkeling van deze bedrijfstak. Maar ook de medische industrie en de industrietakken die zich richten op sport en spel of speelgoed zijn aangewezen op producten die van kunststof of rubber zijn vervaardigd. Om tegemoet te kunnen komen aan de veelheid aan eisen die deze industrietakken stellen, zijn er uiteenlopende fabricagemethoden en worden dus ook verschillende soorten machines en installaties toegepast, zoals spuitgietmachines, extrusiemachines, folieopbrengende of schuimende installatie, maar ook thermisch vormende machines. Verscheidene materialen, zoals in granulevorm, als vloeistof of als halffabricaten worden in verscheidene, ten dele geautomatiseerde processen verwerkt. Omdat zeer grote aantallen stuks worden geproduceerd bestaat behoefte aan een hoge mate aan doelmatigheid en doeltreffendheid evenals aan hoge kwaliteit en veiligheid. SICK draagt met zijn kennis van bedrijfstakken en sensoren beduidend bij tot verwezenlijking van deze eisen.

Trends & News

Kwaliteitscontrole: vision-sensoren voorkomen foutieve productie bij spuitgietmachines

ARBURG is een van 's werelds grootste producenten van hoogwaardige spuitgietmachines. Voor een machine met verticaal geplaatste sluit - en spuiteenheid was het bedrijf op zoek naar een oplossing, die verkeerd gepositioneerde inlegdelen vroegtijdig herkent en zo de productie van gebrekkige onderdelen voorkomt.

> Meer

Wanneer de machine zichzelf controleert

Gelijkblijvende kwaliteit, minder uitval, betrouwbare onderdelen- en chargetracering, meer transparantie: de toepassing van vision sensoren voor de kwaliteitscontrole direct in het productieproces biedt een aantal significante voordelen. Voorwaarde daarvoor zijn, afhankelijk van de taak, de passende vision oplossingen die snel en efficiënt in een machine kunnen worden geïntegreerd.

> Meer

uitdagingen

Veiligheid

Veilige machines garanderen een hoge productiviteit. SICK biedt hiervoor het breedste portfolio aan veiligheidsoplossingen – gekenmerkt door een hoge mate van integratie in uw besturingssysteem en vergezeld van een uitgebreid dienstenpakket met advisering, inbedrijfstelling, training en bijscholing.

Kwaliteitscontrole

SICK biedt voor alle toepassingen in de kwaliteitscontrole de juiste oplossing: glasvezelkabel-sensoren voor de aanwezigheidscontrole van inlegdelen in de spuitgietmachine, sensoren voor onjuiste positionering bij de nauwkeurige meting van geëxtrudeerde profielen, vision-sensoren voor de in-line-kwaliteitscontrole en smart-camera's voor de high-end-controle. Zo wordt het vereiste hoge kwaliteitsniveau gewaarborgd.

track-and-trace

De markering met barcodes en 2D-matrixcodes is standaard – de identificatie echter stelt door de eigenschappen van de producten net als de transporttechnische omgeving hoge eisen aan het lezen van codes. SICK biedt voor de kunststof- en rubberindustrie de juiste industriële leessystemen, die gekenmerkt worden door een eenvoudige integratie, een hoge robuustheid en leesbetrouwbaarheid evenals het snel weer beschikbaar zijn in geval van een storing.

Flexibele automatisering

Massaproducten, die in typegerelateerde grote series worden geproduceerd, vereisen een hoge mate van automatisering in de productie. Bovendien neemt het aantal varianten toe en daarmee ook de vraag naar korte tijden voor heruitrusting, eenvoudige bediening en minimale stilstandstijden. Moderne en intelligente sensoren van SICK slaan instellingen op, zijn zelflerend, kunnen zichzelf diagnosticeren en leveren zo een bepalende bijdrage aan de oplossing van deze opgaven.

Downloads