Druk

Meer bereiken met intelligente sensoren

Oplossingen

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

meer

MORE THAN A VISION

Onze identificatieoplossingen

meer

Samenwerking op gelijke voet

Sensoroplossingen voor robotsystemen

Mens en robot komen steeds dichter bij elkaar te staan. Daarbij spelen de sensoren van SICK een bepalende rol. Ze zorgen ervoor dat de robot precies kan waarnemen, de voorwaarde voor een gelijkwaardige samenwerking bij alle uitdagingen op het gebied van robotsystemen: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling en Position Feedback.

meer

Industrie 4.0 komt op gang

Onze sensoroplossingen voor mobiele platforms

Geautomatiseerde flexibiliteit: met onze modulaire oplossingenportfolio voor mobiele platforms kunnen baannavigatie, navigatie, positionering, omgevingsdetectie, veiligheid en ladingshandling nu eenvoudig worden gerealiseerd.

meer
Druk
Productielogistiek wordt slim
MORE THAN A VISION
Samenwerking op gelijke voet
Industrie 4.0 komt op gang

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende applicaties

Resultaat 1 - 8 van 52

Overzicht

Meer bereiken met intelligente sensoren

De eisen die de drukindustrie stelt zijn omvangrijk en uitdagend. Voor een hoge productiviteit bij het voorbereiden van drukwerk, het drukken zelf en het nabehandelen van het geproduceerde drukwerk zijn snelle, doeltreffende en goedkope productieprocessen absoluut vereist. SICK biedt vele beproefde producten en uitontwikkelde systeemoplossingen voor optimale productieresultaten. SICK beschikt, als toonaangevende ontwikkelaar en fabrikant van intelligente sensorische technieken op wereldschaal, over een veelomvattende en langjarige knowhow op het gebied van het automatiseren van fabricageprocessen, van logistieke processen en van procesautomatisering. Ten behoeve van geoptimaliseerde processen in de waardescheppende keten van de drukindustrie.

Trends & News

Voortdurende controle van de foliebanen: om alles in goede banen te leiden

In de consumptiegoederenindustrie, en dan in het bijzonder op het gebied van verpakking en druk, vormt de verwerking van foliebanen een bijzondere uitdaging. De exacte geleiding van de materiaalbaan, de juiste materiaalspanning binnen de machine of het snijden van de baan op het juiste punt aan het einde zijn voor efficiënte en nauwkeurige procesresultaten absoluut noodzakelijk. Oplossingen van SICK helpen bij elke afzonderlijke stap binnen dit proces – bijvoorbeeld met behulp van de passende registratiesensoren of automatiseringslichtschermen.

> Meer

Papier per strekkende meter: RFID waarborgt correcte productievolgorde

Het ligt voor de hand dat de digitalisering zijn stempel drukt op de papierindustrie. Of "de gedrukte media" een onzekere toekomst tegemoet gaan, of dat haptisch ombladeren ook in de toekomst bestaansrecht zal houden - beide theorieën vinden hun pleitbezorgers. In de productie van papier is het digitale tijdperk echter allang werkelijkheid geworden. Dit wordt op indrukwekkende wijze aangetoond door de papierfabriek van Kabel Premium Pulp & Paper in Hagen (Westfalen). Geen spoor van donkere wolken aan de "printhorizon", de medewerkers produceren rol na rol en de klok rond papier van hoge kwaliteit.

> Meer informatie

Drukken: met Highspeed en botsingsvrij

Meer economische efficiëntie door meer productiviteit - met de nieuwe Nyala 2 grootformaatprinter zet swissQprint een nieuwe prestatiestandaard. Dit wordt ook mogelijk gemaakt door het intelligente veiligheidsconcept van de machine, waarbij miniTwin2 veiligheidslichtschermen van SICK een botsingsvrije beweging van de printkopwagen garanderen.

> Meer informatie

uitdagingen

Veiligheid

beveiliging van de gevarenzones en de toegang hiertoe speelt een belangrijke rol bij de aanlevering van materialen in de prepresszone en bij de afvoer in de postpresszone. In de machineruimte worden gevaarlijke punten op ponsen, snijmachines of rolwisselaars niet alleen beschermd door veiligheidsvoorzieningen, maar wordt ook het productieproces geoptimaliseerd. Met zijn uitgebreide productportfolio biedt SICK doorontwikkelde oplossingen voor alle vereisten.

Kwaliteitscontrole

SICK biedt de juiste oplossing voor alle kwaliteitsinspectietoepassingen: nauwkeurige en snelle sensoren van SICK zorgen voor de beste printkwaliteit. Camera's bewaken een afdrukbeeld of stanscontouren, voorkomen dat er foute vellen worden geproduceerd en controleren de beveiligingsfuncties. Contrast- en luminescentiesensoren evalueren het aanbrengen van lijm in lijm- en bindmachines.

track-and-trace

Geleverde onderdelen zoals papierrollen of stapels papier worden volledig geïdentificeerd en in productie genomen. De levering wordt gecontroleerd en het bewijs van verzending wordt opgeslagen. Papierverwerkingsmachines worden uitgerust met code-leessystemen om te zorgen voor Track & Trace voor standaardbrieven en begeleidende brieven. SICK biedt passende oplossingen voor het hele proces.

Flexibele automatisering

"Print on demand" is de trend. De vraag naar speciale, kleinere oplagen met de kortst mogelijke levertijd neemt snel toe. Voor de productie betekent dit korte omsteltijden, eenvoudige bediening, weinig stilstandstijden en een hoog diagnostisch vermogen met weinig materiaalverspilling. Moderne en intelligente sensoren van SICK slaan instellingen op, zijn zelflerend, kunnen zichzelf diagnosticeren en leveren zo een bepalende bijdrage aan de oplossing van deze opgaven.

Downloads