Geautomatiseerde objectidentificatie met RFID in de goederenontvangst en -uitgang

Ter verhoging van de kwaliteit en de productiviteit bij de goederenontvangst en -uitgang is het track-and-trace-systeem RFGS Pro (RFGS = Radio Frequency Gate System) ter beschikking. Het lezen van de RFID-transponders gebeurt volledig geautomatiseerd – zonder onderbreking van de goederenstroom. De object-, snelheids- en richtingsdetectie van het systeem maakt de eenduidige toewijzing van de RFID-transponder mogelijk. Door intelligente filtering van de uitlezingen geeft de controller van RFGS Pro alleen de procesrelevante gegevens uit en bespaart daardoor een tijd- en kostenintensieve nabewerking. Geïntegreerde service-, bewakings- en diagnosetools garanderen de performance.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  De complete oplossing voor objectidentificatie
  • Richtingdetectie en toewijzing van de relevante tags op het object decentraal bij de gate
  • Onderscheidt statische van dynamische tags en filtert deze
  • Onderscheid tussen pallet en persoon
  • Zelfstandige gate met geïntegreerde controller
  • Centrale interface naar alle sensoren via CAN- en TCP-/IP-netwerk
  • Geïntegreerde service-, bewakings- en diagnosetools
  • Parametercloning van sensoren via SD-kaart
  Objectidentificatie zonder zichtcontact van materiaalstromen in bulk met RFID
  • Intelligent algoritme voor correct toewijzen van RFID-tags aan objecten
  • Betrouwbaar uitfilteren van andere RFID-Tags, in de onmiddellijke omgeving
  • Modulaire opbouw
  • Gegevensuitvoer variabel aanpasbaar aan de vereisten van de klant
  • Detectie van objectrichtingen en -snelheden
  • Beschrijving van afzonderlijke RFID-tags in de objectstroom

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info