Distributiecentra

Meer bereiken met intelligente sensoren

Oplossingen

Softwareoplossingen voor betrouwbare objectverificatie

Hazmat Detection, Bag Box Classification, Single Item Verification, Optical Character Recognition (OCR)

Trailer bekijken

Lokalisatie

Transparantie over de grenzen heen

Trailer bekijken

Logistiek wordt slim

Meer efficiëntie voor de gehele supply chain

Bedrijven staan voor een grote uitdaging: zo efficiënt mogelijk ageren. Materiaalstromen en intralogistieke processen moeten op ieder moment optimaal op elkaar afgestemd zijn. Knelpunten op een bepaald punt hebben gevolgen voor de gehele waardeketen – en uiteindelijk ook voor de concurrentiepositie. Intelligente sensoren en netwerksystemen maken in het kader van Industrie 4.0 logistieke processen efficiënter.

Meer

Industrie 4.0 komt op gang

Onze sensoroplossingen voor mobiele platforms

Flexibiliteit is nu vanzelfsprekend: met ons modulaire oplossingenportfolio voor mobiele platformen kunnen spoornavigatie, lokalisatie, positionering, omgevingsdetectie, veiligheid en ladingshandling nu eenvoudig worden gerealiseerd.

meer

Samenwerking op gelijke voet

Sensoroplossingen voor robotsystemen

Mens en robot komen steeds dichter bij elkaar te staan. Daarbij spelen de sensoren van SICK een bepalende rol. Ze zorgen ervoor dat de robot precies kan waarnemen, de voorwaarde voor een gelijkwaardige samenwerking bij alle uitdagingen op het gebied van robotsystemen: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling en Position Feedback.

meer
Distributiecentra
Softwareoplossingen voor betrouwbare objectverificatie
Lokalisatie
Logistiek wordt slim
Industrie 4.0 komt op gang
Samenwerking op gelijke voet

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende applicaties

Overzicht

Sensoroplossingen voor retail- en distributiecentra

De handel is wereldwijd aan snelle veranderingen onderhevig. Stationaire detailhandelaren exploiteren met succes extra distributiekanalen en online detailhandelaren investeren in de uitbreiding van winkels. Daarbij is een efficiënte omnichannel-logistiek de grote uitdaging, die iedereen moet aangaan. Magazijnen, die de detailhandel tot nu toe vooral met palletzendingen leverden, hebben zich nu ontwikkeld tot fulfillment-centra en zo de volledige orderverwerking overgenomen. Deze centra kunnen e-commerce bestellingen rechtstreeks naar klanten sturen, online aankopen bewerken, goederen leveren aan winkels om ze op te halen en de complete filiaaldispositie overnemen. Dit maakt het bestelproces erg veel complexer. Het betreft niet alleen de uitgebreide orderpicking, maar ook het nauwkeurig en efficiënte doorsturen, volgen en verwerken van de goederen gedurende de gehele materiaalstroom. Daarom zijn flexibele en schaalbare logistieke processen vandaag de dag onmisbaar. Meer flexibiliteit kan echter alleen worden bereikt door een toenemende netwerkvorming en de daaruit mogelijke uitwisseling van informatie. De netwerkvorming kan worden geïmplementeerd, wanneer een robuust en meedenkend sensorsysteem de realiteit in de vorm van gegevens registreert. Sensortechnologie en sensorintelligentie zijn de drijvende kracht achter procesveranderingen, omdat ze verbeteringspotentialen sneller herkennen en oplossingen onmiddellijk kunnen worden geïmplementeerd.

uitdagingen

Meten

Lichtschermen, LiDAR-sensoren en camerasystemen alsmede weegschalen meten afstanden, overstekken, maatprofielen, verpakkingsvolumes en objectgewichten. De door deze apparaten geleverde informatie maakt efficiëntie en procesveiligheid ook bij belangrijke magazijn- en transporttaken mogelijk.

Identificeren

Het geautomatiseerd identificeren van producten is een kritieke opgave in het magazijn- en transportsysteem. Op het gebied van geautomatiseerde identificatie beheerst SICK niet alleen alle belangrijke technologieën, maar stelt ook de juiste vragen om uit het technologieassortiment (RFID, lasergestuurde barcodescanners en camera-gestuurde codelezers) de juiste keuze voor de betreffende opgave te maken.

Beveiligen

SICK biedt een omvangrijk portfolio aan sensoren, systemen, oplossingen en diensten, om veiligheidseisen wettelijk en normconform te vervullen. Dit portfolio zorgt voor de efficiënte beveiliging van gevaarlijke gebieden, robots en mobiele platformen en biedt daarmee een zeer hoge installatiebeschikbaarheid en sterke productiviteit.

Verbinden en integreren

Een eenvoudige en snelle toegang tot informatie en een consistent diagnostisch concept zijn een belangrijk strategisch voordeel. Onze intelligente sensoroplossingen en veiligheidscontrollers bieden uiteenlopende integratietechnologieën die de eenvoudige toegang – van HMI, PLC en engineering tools uit – op de gegevens van onze sensoren garanderen.

Trends & News

Lokalisatie binnen en buiten: volledige transparantie in de materiaalstroom

De complexiteit van processen in de logistiek neemt voortdurend toe. Transparantie wordt daarom steeds meer een doorslaggevende voorwaarde voor de efficiëntie- en productiviteitsverhoging van logistieke processen. Tegen de achtergrond van steeds flexibelere, modulaire en zelforganiserende transportprocessen in de interne productie-, montage- en distributielogistiek is het van belang, de vraag waar en wanneer, bijvoorbeeld van interne transportvoertuigen, transporthulpmiddelen en goederen, nauwkeurig en tijdig te beantwoorden. Een - reeds in de praktijk bewezen - mogelijkheid: de lokalisatie- en analysetechnologieën van SICK.

> Meer

Deep Learning is de toekomst voor meer efficiëntie

Machines leren denken. Deep learning is een machine-learning-techniek en waarschijnlijk de belangrijkste technologie van de toekomst op het gebied van kunstmatige intelligentie. SICK brengt deze sleuteltechnologie over op zijn sensoren en biedt de klanten zo bijkomende voordelen voor meer productiviteit en flexibiliteit.

> Meer

Sensoren besturen de toekomst van de collaboratieve robot

De doorontwikkeling van kleinere, krachtigere en flexibel te plaatsen robots, die met mensen samenwerken, gaat met sprongen vooruit. Daarbij zijn ook sensoren van SICK een belangrijk bestanddeel. Sensorintelligentie speelt zowel bij het uitlijnen en positioneren van mobiele Cobots alsook bij de veilige bewaking van hun omgeving een belangrijke rol. Lichtgewicht-Cobots, die op automatisch geleide transportvoertuigen naar hun werkpositie verplaatsen en zichzelf positioneren, zijn daarbij de nieuwste trend. Op die manier wordt flexibel werken zonder hekken steeds meer de standaard in de robotsystemen en de nieuwe basis van een functionerende automatisering.

> Meer

Logistieke gegevens bewaken, sneller de juiste beslissingen nemen

In distributiecentra met hoge flow registreren en communiceren sensoren dagelijks grote hoeveelheden aan logistieke gegevens. De echte uitdaging is echter, al deze gegevens te registreren en te interpreteren. De software Package Analytics van SICK vat deze gegevens samen, om u de visualisatie van alle SICK-sensorgegevens te vergemakkelijken, zodat u snelle en gefundeerde beslissingen kunt nemen voor uw logistiek.

> Meer

Downloads