Chemie, petrochemie en raffinaderijen

Betrouwbare oplossingen voor gas-, stof- en doorstromingsmetingen

Oplossingen

Emissiebewaking

Schone uitlaatgassen door intelligente meettechniek

meer

Fakkelgasbewaking

Betrouwbare gasmeting ook bij lage doorstromingssnelheden

meer

Opvang, gebruik en opslag van kooldioxide

Oplossingen van SICK voor CCUS-toepassingen

meer

Meststoffen

SICK brengt de proceskosten omlaag bij een van’s werelds grootste meststoffenproducenten

meer

Explosiebeveiliging

Veilige gas- en stofmeting in explosieve omgevingen

meer
Chemie, petrochemie en raffinaderijen
Emissiebewaking
Fakkelgasbewaking
Opvang, gebruik en opslag van kooldioxide
Meststoffen
Explosiebeveiliging

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende applicaties

Filteren op:

Resultaat 1 - 8 van 17

Overzicht

Betrouwbare oplossingen voor gas-, stof- en doorstromingsmetingen

Raffinaderijen en chemische fabrieken zijn extreem uitdagende omgevingen. Bepalende factoren in deze branche zijn de hantering van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, extreem dynamische markten, een harde wereldwijde concurrentiestrijd en strenge milieunormen. De procesautomatisering zorgt voor storingsvrije processen en maximale veiligheid en heeft op meerdere niveaus in de gehele waardeketen een grote invloed op de winstgevendheid van een fabriek. Vooral procesanalysetoren leveren een essentiële bijdrage bij het verlagen van de productiekosten, de verhoging van het productrendement en de veiligheid, evenals de naleving van lokale emissievoorschriften. Ze voeren belangrijke taken uit en faciliteren een maximale efficiëntie en beschikbaarheid in verschillende delen van de fabriek.

Trends & News

Voorop staat waterstof

De belangrijkste processen voor het genereren van waterstof zijn stoomreforming, het zogenaamde ‘Steam Reforming’ van lichte koolwaterstoffen, de gedeeltelijke oxidatie van koolwaterstoffen of koolstof en waterelektrolyse. De stoomreforming van aardgas is echter de dominante techniek, met een aandeel van ongeveer 90% van de wereldwijde waterstofproductie. SICK biedt gasanalyses op maat aan voor proces- en uitstootbewaking voor industriële processen rond om de productie van ammoniak.

> Meer

Verminderen van risico’s in de procesindustrie

In de procesindustrie spelen de permanente beschikbaarheid van installaties en hoge operationele veiligheid een bovenliggende rol. De werkwereld verandert zich razendsnel. Installaties worden complexer, de regelgeving wordt strenger en de praktische oplossingen voor de energierevolutie en de bescherming van het milieu kunnen niet worden uitgesteld. Dit verhoogt de druk op de exploitanten van de installaties. Kostenefficiëntie is slechts één punt dat centraal staat. Het andere centrale thema is de veiligheid voor de mensen, maar ook voor de installatie en de uitrusting.

> Meer

Sensoroplossingen voor mobiele platforms

Met ons modulaire oplossingsportfolio voor mobiele platformen kunnen spoornavigatie, navigatie, positionering, omgevingsherkenning, veiligheid en ladingshandling nu eenvoudig worden gerealiseerd. Van kleine bestuurderloze transportvoertuigen of AGCs (Automated Guided Carts) tot aan gespecialiseerde AGV’s (Automated Guided Vehicles) bieden bij sensoroplossingen voor het gehele spectrum automatisch geleide transportsystemen. Van kosteneffectieve oplossingen zoals spoorgeleiding en eenvoudige botsingspreventie tot aan volledig gecertificeerde veiligheidsoplossing en geïntegreerde contourlokalisatie, die schaalbaar en modulair worden aangepast aan de individuele toepassingssituatie van uw bestuurderloos transportsysteem.

> Meer

Het O2-duel – lasertransmitter vs paramagnetische meting

Een vergelijking direct bij de klant toont het aan: de TRANSIC100LP-lasertransmitter van SICK heeft de juiste neus voor zuurstof. Niet alleen de initiële investering voor het meetpunt kan met de TDLS-technologie lager uitvallen in vergelijking met de gevestigde paramagnetische meting. Ook de bedrijfs- en onderhoudskosten bij de besturing van de inertisering zijn duidelijk lager.

> Meer

applicatievoorbeelden

Procescontrole

Procesoptimalisatie en -regeling zijn gericht op het verhogen van het productrendement, het verminderen van de hoeveelheid afval en het voorkomen van het overschrijden van de bedrijfsgrenzen van de installatie. Dit zijn sleutelfactoren voor de productiviteit in de dagelijkse praktijk. Analysatoren leveren waardevolle informatie over de samenstelling van processtromen in de gehele toegevoegde waardeketen. Hun gegevens worden vaak geïntegreerd in procescontrolesystemen om gesloten regelkringen mogelijk te maken.

Kwaliteitscontrole

De kwaliteitscontrole zorgt ervoor dat zowel de uitgangsstoffen als de eindproducten voldoen aan de vereiste zuiverheidseisen. Het draagt ook fundamenteel bij aan het rendement van de installaties, aangezien afgekeurde producten negatieve effecten hebben op de verkoopprijs. Procesanalysatoren worden gebruikt om de belangrijkste producten te meten bij concentraties die dicht bij 100% liggen en om onzuiverheden in het ppm-bereik nauwkeurig te bepalen.

Uitstootbewaking

Bepaalde chemische stoffen zijn schadelijk omdat ze het milieu schaden en een risico vormen voor de gezondheid. Dergelijke stoffen ontstaan gewoonlijk bij verbrandingsprocessen en ontsnappen via de schoorsteen als uitlaatgassen. Om te voldoen aan de lokale emissiewetgeving maken veel installaties gebruik van continue emissiemeetsystemen (CEMS) en emissiecomputers om schadelijke stoffen te bewaken.

Veiligheid en bescherming

De bescherming van personen en de veiligheid van de installatie hebben altijd de hoogste prioriteit. Alle koolwaterstoffen zijn ontvlambaar en vormen een direct explosiegevaar in de aanwezigheid van zuurstof. Andere stoffen zijn uiterst corrosief of giftig. Online-analysatoren meten de processtromen of omgevingslucht om kritische procescondities en lekken te detecteren. Betrouwbare en snelle analyses zijn cruciaal om installatiestoringen en ongelukken te voorkomen.

Meting

Grondstoffen, eindproducten en bedrijfsstoffen zijn waardevolle bezittingen in een systeem. Vanwege de hoge materiaaldoorvoer in chemische fabrieken moeten het verbruik en de productie ervan met grote nauwkeurigheid worden bewaakt om een correcte facturering te garanderen. Ook de emissie van schadelijke stoffen moet permanent worden gekwantificeerd. Ultrasone stromingsmeetsensoren van SICK zijn een betrouwbare oplossing voor meten van de doorstroming van een veelheid aan procesgassen.

Service

Competent advies, gekwalificeerde planningsdiensten, gedetailleerde projectplanning en engineering, installatie en inbedrijfname - bij SICK komt alles uit één hand. Natuurlijk zijn we ook beschikbaar voor betrouwbare ondersteuning bij onderhoud en reparatie - ook na de aanschaf.

Downloads