Mobiele identificatie van barcodes op banden

Met de robuuste handscanner IDM16x wordt de op de band aangebrachte barcode gelezen. De gegevens worden draadloos doorgezonden naar een basispost. De operator ziet alle voor de banden benodigde informatie op het geïntegreerde display. Daarmee wordt gecontroleerd of het juiste bandtype met de juiste receptuur wordt gevulkaniseerd. De productiegegeven zijn tegelijkertijd beschikbaar voor een algehele traceerbaarheid (traceability).

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Mobiele betrouwbaarheid voor de industrie
  • Decodering van alle gangbare 1D-codes, met PDF-variant ook stapelcodes
  • Compacte behuizing tot max. IP 65 doorstaat 50 valproeven vanaf 2 m op beton
  • Leesbevestiging met LED, beeper en vibrator
  • Ondersteund alle gangbare kabel- en radiografische interfaces alsmede industriële veldbussen via SICK aansluittechniek
  • Zonder gereedschap kabels en accu vervangen
  • Kabelgebonden en radiografische varianten leverbaar