Voortdurende toestandsbewaking (Condition Monitoring) door sensoren in afvalverbrandingsinstallaties

Afvalverbrandingsinstallaties moeten voldoen aan strenge emissiegrenswaarden, die worden bewaakt door gasanalysatoren. De Monitoring Box bewaakt de gasanalysatoren en registreert zo veranderingen in de toestand van het apparaat. Zo kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord of zelfs voorkomen. De Monitoring Box maakt het exploitanten van afvalverbrandingsinstallaties mogelijk de digitaal ondersteunde anticiperend onderhoud in bedrijf in te voeren. Door Conditioning Monitoring verhoogt de machine- en systeembeschikbaarheid en verhoogt het Return on Investment.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Analytisch verwerken van toestands- en toepassingsgegevens
  • Vooraf gedefinieerde gegevensmodellen en gegevensverwerking
  • Browser gebaseerd dashboard voor gegevensvisualisatie
  • Realtime alarmering en logboek met gebeurtenisprotocollering
  • Plug-and-play-inbedrijfname
  • Gegevensback-up via SICK-cloud- of On-Premise-oplossing