Voortdurende toestandsbewaking (Condition Monitoring) door sensoren in afvalverbrandingsinstallaties

Afvalverbrandingsinstallaties moeten voldoen aan strenge emissiegrenswaarden, die worden bewaakt door gasanalysatoren. De Monitoring Box bewaakt de gasanalysatoren en registreert zo veranderingen in de toestand van het apparaat. Zo kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord of zelfs voorkomen. De Monitoring Box maakt het exploitanten van afvalverbrandingsinstallaties mogelijk de digitaal ondersteunde anticiperend onderhoud in bedrijf in te voeren. Door Conditioning Monitoring verhoogt de machine- en systeembeschikbaarheid en verhoogt het Return on Investment.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Continue statusbewaking voor sensoren en machines
  • Visualisatie en beoordeling van statusgegevens
  • Logboek voor een duidelijke presentatie en documentatie van evenementen
  • Configureerbare alarmen
  • Weergave van afwijkingen van de grenswaarde
  • Bij de klant op locatie of in de SICK-cloud implementeerbaar
  • Op mobiele apparaten bruikbaar
  • Met wachtwoord beveiligde toegang