Emissiebewaking van alle schadelijke componenten bij de munitieafvalverwerking

Met de MCS200HW worden de componenten HCl, CO, NOx(som van NO en NO2), SO2, O2, H2O en Cges continu gemeten. Optioneel is met het analysesysteem MCS200HW voor meerdere componenten ook de continue meting van NH3mogelijk. Met het geïntegreerde kalibreerfilter kan de driftcontrole van het analysesysteem volgens QAL3 worden uitgevoerd zonder een testgas te gebruiken. Dat vereenvoudigt de bediening van het apparaat enorm en zorgt voor een besparing op kalibreergassen en lagere kosten voor het onderhoud van het apparaat. Bovendien kan het kwikgehalte worden gemeten met de extractieve gas analyzer MERCEM300Z.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Beproefde meettechniek voor rookgasbewaking
  • Meting van maximaal 10 IR-componenten plus O2 en DOC
  • Meettechniek met thermische extractie
  • Slijtvrij gastransport met ejectorpomp
  • Referentiepuntcontrole met interne afstelfilters
  • Gecertificeerde digitale Modbus®-interface
  • Webserver voor apparaatbesturing onafhankelijk van het platform
  • Gebruik van droge testgassen bij HCl en NH3
  Toekomstgerichte kwikmeting in rookgassen
  • Exacte meting van “totale Hg” in de thermische converter (gepatenteerd)
  • Meten zonder verbruiksmaterialen
  • Praktisch slijtagevrij transport van meetgas m.b.v. filterpomp - geen bewegende onderdelen
  • Geïntegreerde kalibratiecuvet voor automatische driftcorrectie
  • Automatische aanpassing aan het volledige systeem door ingebouwde testgasgenerator (optioneel)
  • Modulaire systeemconstructie