Bewaken van stofemissies bij de munitieafvalverwerking

Stof kan in het vochtige rookgas extractief of onder droge condities in de schoorsteen continu in situ worden gemeten. Voor de standaardtoepassing bij droog rookgas (boven zuurdauwpunt) kan een DUSTHUNTER S (meetprincipe met strooilicht) worden ingezet. Bij nat rookgas (onder zuurdauwpunt) wordt de FWE200DH gebruikt. Hierbij wordt het meetgas in de bypass uit de schoorsteen genomen, tot boven het zuurdauwpunt verwarmd en continu gemeten.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Extractief stofmeetsysteem voor natte gassen
  • Voor zeer kleine tot middelgrote stofconcentraties
  • Onttrekking en terugvoer van het gas gecombineerd in één sonde
  • Controle op verontreiniging
  • Automatische controle nul- en referentiepunt
  De lansuitvoering met strooilichtmeting voorwaarts
  • Montage aan één kant
  • Voor zeer kleine tot gemiddeld grote stofconcentraties
  • Automatische controle nul- en referentiepunt
  • Controle op verontreiniging
  • Verkrijgbaar met Hastelloy-lans voor corrosieve gassen
  • Voor kleine tot gemiddeld grote kanaaldiameters
  • Apparaatuitvoering voor Ex-zone 2/22 of 1/21
  Betrouwbare stofmeting in vochtige gassen
  • Voor zeer kleine tot middelgrote stofconcentraties
  • Onttrekking en terugvoer van het gas gecombineerd in één sonde
  • Controle op verontreiniging
  • Automatische controle nul- en referentiepunt
  • Eenvoudig parametrisering en comfortabele bediening via extra remote-display (optioneel)
  • Geïntegreerde systeemcontrole voor vroegtijdige onderhoudsindicatie
  Op geschiktheid geteste stofmeter met strooilichtmeting achterwaarts
  • Voor zeer kleine tot gemiddeld grote stofconcentraties
  • Montage aan één kant
  • Controle op verontreiniging
  • Automatische controle nul- en referentiepunt
  • Automatische compensatie van de achtergrondstraling, zodat er geen lichtabsorber vereist is
  • Voor middelgrote tot grote kanaaldiameters