Continue bewaking van NO, CO en O2 in de lucht van gebouwen

Voor de uitlaatluchtbewaking voor lucht in gebouwen die nodig is om lekkages in het proces te detecteren zet SICK een voordelig emissiebewakingssysteem in. Het meetsysteem MKAS dat meerdere componenten kan meten bewaakt hierbij samen met de analyzer SIDOR continu de actuele concentratie van NO, CO en O2. Het gasmonster voor deze bewaking wordt met een extractief bemonsteringssysteem genomen.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Het flexibele analysesysteem voor proces- en emissietoepassingen
  • Analysatoren en meetwaarden kunnen op elk moment achteraf worden aangebracht
  • Verkrijgbaar in standaardformaat of als ruimtebesparende compacte versie
  • Voldoet aan de eisen van een AMS (automated measurement system) volgens de EU-normen
  • Zeer korte responstijden door meetgas-bypass
  Wij zetten de norm voor extractieve fotometers
  • Zeer stabiele detector
  • O2-meting, paramagnetisch of elektrochemisch
  • Automatische aanpassing aan componentvrije omgevingslucht
  • Ongevoelig voor stof en vuil