Afval en recycling

Afvalinzameling, afvalscheiding, recycling en energieopwekking

Trailer bekijken

Opvang, gebruik en opslag van kooldioxide

Oplossingen van SICK voor CCUS-toepassingen

Meer

Condition Monitoring in de energievoorziening

Continue toestandsbewaking voor sensoren en machines

Meer

SICK-technologie voor emissiemeting

EBS-energiecentrale in Spanje installeert SICK-technologie voor emissiemeting

In een Waste-to-Energy-energiecentrale (WtE) in het Spaanse Sant Adrià del Besòs niet ver van Barcelona werd een innovatief systeem voor optimalisatie van het milieubeheer in bedrijf genomen. SICK Spanje installeerde daarbij twee meetsystemen en verdubbelde zo de betrouwbaarheid van de emissiegegevens van de installatie.

Meer

Geavanceerde kwikmeting

Extractieve kwik-gasanalysator MERCEM300Z

Meer

SICK is lid van ESWET

ESWET - European Suppliers of Waste-to-Energy Technology

Meer
Afval en recycling
Opvang, gebruik en opslag van kooldioxide
Condition Monitoring in de energievoorziening
SICK-technologie voor emissiemeting
Geavanceerde kwikmeting
SICK is lid van ESWET

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende applicaties

Overzicht

Sensoroplossingen voor de afval- en recyclingindustrie

Afvalinzameling, afvalscheiding, recycling en energieopwekking

Het is het doel van het recyclingbeheer het storten van afval tot een minimum te beperken en afvalrecycling sterk te bevorderen. Daarbij winnen de sortering en recycling van afvalstoffen en de terugwinning van energie uit afval steeds meer aan betekenis. Om de efficiëntie van deze processen te vergroten, worden ze steeds verder geautomatiseerd en bewaakt. Voor de automatisering en veiligheid bij het verzamelen, sorteren en recyclen van afval biedt SICK ideale oplossingen. Ook de emissies zijn onderhevig aan strenge specificaties. Daartoe horen bijvoorbeeld bij afvalverbrandingsinstallaties de Europese richtlijn voor industriële emissies, Industriële emissierichtlijn (IED) 2010/75 / EU en de onlangs herziene BREF voor afvalverbranding. Analysesystemen van SICK worden gebruikt bij de verbrandingsoptimalisatie, de rookgasreiniging en de continue bewaking van emissies. SICK biedt de complete meettechniek en gegevensevaluatie uit een bron.

Trends & News

Waste to energy en gegevenstransparantie: ruwgas-pieken vroegtijdig herkennen

SICK geeft exploitanten van afvalverbrandingsinstallaties zekerheid met robuuste meettechniek en snelle meetresultaten. De analyse oplossing MCS300P HW meet zwaveldioxide en zoutzuur, MERCEM300Z is de expert voor kwikmetingen. Beide systemen zijn ideaal om procesverlopen in afvalverbrandingsinstallaties te optimaliseren.

> Meer

Tijd voor waterstof

Om de stap van fossiele naar hernieuwbare energieën te versnellen, is een efficiënte en goedkope productie van groene waterstof noodzakelijk. SICK ondersteunt dit streven met op maat gemaakte sensortechnologie op veel meetpunten en werkt continu aan de ontwikkeling van technologieën voor de toekomst van de waterstof.

> Meer

Mobiel Connectivity: intelligente netwerkvorming en digitalisering

Het gateway-systeem TDC (Telematic Data Collector) verzamelt data van meerdere, en ook verschillende sensoren en slaat deze op via verschillende interfaces. De in het systeem beschikbare mobiele communicatie – WLAN of ethernet – stuurt de data naar een klantserver of de SICK cloud. Op basis van de inkomende gegevens kunnen ook evaluaties worden uitgevoerd in het TDC-systeem, die realtime uitgangen (reacties) via I/O's of sms-berichten (alarmen) mogelijk maken. De inkomende en uitgaande data kunnen worden gebruikt voor de optimalisatie van processen en de verhoging van de transparantie en verhogen zo de productiviteit. SICK biedt hiervoor optioneel klantspecifieke cloudoplossingen (SaaS).

> Meer

uitdagingen

Uitstootbewaking

In de meeste landen gelden steeds strengere emissiebewakings- en rapportagevoorschriften. Analysatoren en analyse-oplossingen van SICK bewaken en controleren emissiegrenswaarden, de uitstoot van schadelijke stoffen en het vrijkomen van andere stoffen in het milieu.

Rookgasreiniging

Rookgaswassers, katalytische reactoren en roetfilters verwijderen gasvormige schadelijke stoffen uit het uitlaatgas. Proces-gasanalysatoren voeren daarbij realtime-metingen uit, om de reinigingsefficiëntie te optimaliseren. Dit leidt tot significante besparingen van verbruiksmaterialen en verlenging van de onderhoudscycli voor de exploitant van de installatie.

Veiligheid en rijhulp

Gasanalysatoren, stofmeetapparatuur en niveausensoren controleren installaties zoals biomassabunkers en stortplaatsen op werking en veiligheid. Bovendien maximaliseren veiligheidsoplossingen de veiligheid van het bedienend personeel, optimaliseren de productie en minimaliseren stilstandtijden bijvoorbeeld aan persen. Bestuurdersassistentiesystemen ondersteunen bestuurders van diverse industriële voertuigen in kritische situaties door akoestische en optische signalen en beveiligen daardoor de rijmanoeuvres.

Materiaalhandling

Meet- en sensortechniek van SICK bewaakt, controleert en optimaliseert materiaaltransport en –hantering aan industrieel gebruikte transportinstallaties, bijvoorbeeld in sorteer- en recyclinginstallaties. Met sensoren voor de transportbandcontrole en volumebepaling kunnen uitvaltijden vermeden en de sortering in het recyclingproces zeker en efficiënt bewaakt worden.

Downloads