Procesmeting aan de ingang van de rookgaswasser

Rookgaswassers reduceren het HCl en SO2. Bij natte wassers wordt het gas in de wastoren in de tegenstroom ingespoten met een wasoplossing. Bij droge spuitabsorptie wordt kalkpoeder of -melk gebruikt. Voor de verdere afscheiding van zware metalen en organische giftstoffen wordt bij de droge absorptie actieve kool bijgemengd. De MCS300P HW meet tegelijkertijd de componenten SO2, HCl, H2O en optioneel O2. Door deze meting kan het verbruik van reagentia en daarmee de bedrijfskosten aanmerkelijk worden verlaagd. Ook kunnen pieken in de concentratie snel en betrouwbaar worden gedetecteerd.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Beproefde meettechniek voor rookgasbewaking
  • Meting van maximaal 10 IR-componenten plus O2 en DOC
  • Meettechniek met thermische extractie
  • Slijtvrij gastransport met ejectorpomp
  • Referentiepuntcontrole met interne afstelfilters
  • Gecertificeerde digitale Modbus®-interface
  • Webserver voor apparaatbesturing onafhankelijk van het platform
  • Gebruik van droge testgassen bij HCl en NH3
  Gelijktijdige procescontrole van max. 6 meetcomponenten
  • Gelijktijdige meting van max. 6 componenten plus O2
  • Controle meetgasstroom en registratie meetgasdruk
  • Temperatuur systeemcomponenten tot 200 °C
  • Automatische meetpuntomschakeling voor maximaal 3 meetpunten (optioneel)
  • Automatische aanpassing nul- en referentiepunt
  • Geïntegreerde afsteleenheid zonder testgas (optioneel)
  • Geavanceerde bediening via PC en SOPAS ET software
  • Flexibel I/O-modulesysteem